zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
dolnośląskie
Bolesławiec
Dzierżoniów
Góra
Jawor
Jelenia Góra
Kłodzko
Legnica
Lubań
Oleśnica
Oława
Polanica Zdrój
Wałbrzych
Wrocław
Ząbkowice Śląskie
Jelenia Góra

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Jelenia Góra zajmuje centrum śródgórskiej kotliny w południowo – zachodniej części województwa dolnośląskiego, w dolinie rzek Bobru i Kamiennej. Jest centrum administracyjnym, turystycznym i gospodarczym regionu oraz stolicą Euroregionu „NYSA”, skupiającego przygraniczne tereny Polski, Niemiec i Czech. Miasto otaczają ze wszystkich stron pasma górskie: Góry Izerskie – od zachodu, Góry Kaczawskie – od północy, Rudawy Janowickie – od wschodu oraz najwyższe pasmo Sudetów – Karkonosze od południa.

Jelenia Góra leży średnio na wysokości ok. 330 – 370m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 108,4km². Rozciąga się na długości 30km, od granicy w Maciejowej poprzez stare miasto, Cieplice, Sobieszów do Jagniątkowa położonego na granicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra największe miasto Sudetów Zachodnich, ze wspaniałym widokiem na Karkonosze, nie bez powodu zwana jest Perłą Karkonoszy. Do najpiękniejszych zakątków górskich jest tak blisko jak ręką sięgnąć. Z miejsc widokowych łatwo dostrzec Śnieżkę, Szrenicę i inne szczyty. Niewiele też czasu potrzeba by dotrzeć stąd do Czech i Niemiec. Od granicy z Niemcami dzieli ją 60km, a z Czechami – zaledwie 25km.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

ratuszRatusz
Klasycystyczna bryła ratusza powstała w 1747 roku, według projektu C.G. Hedemanna. Na południowej ścianie ratusza umieszczona jest tablica w języku łacińskim: „Urbem Boleslaus Distortus struxit A. D. MCVIII” (Miasto zbudował Bolesław Krzywousty w roku 1108).

Rynek miejski
Centralny punkt średniowiecznego miasta, tu zbiegały się najważniejsze szlaki komunikacyjne. Rynek posiada prostokątny kształt, a otoczony jest odrestaurowanymi barokowymi kamieniczkami, z jedynym zachowanym na Śląsku kompletnym ciągiem podcieni.

Rzeźba Neptuna
Ustawiona na miejscu dawnej studni miejskiej. Upamiętnia dawne kontakty kupców jeleniogórskich z krajami zamorskimi.

Fragmenty murów obronnych
Pozostałości XIV-wiecznych fortyfikacji, zachowały się przy ul. Jeleniej, w okolicach kościoła św. św. Erazma i Pankracego.

Wieża Bramy Zamkowej
Jedyny zachowany element z Bramy Zamkowej, strzegącej niegdyś wjazdu do miasta. Wieża wzniesiona w 1584 roku, na miejscu poprzedniej, która uległa zawaleniu. W górnej części budowli odnaleźć można strzelnice kluczowe.

basztaBaszta Grodzka
Dawna wieża obronna, będąca elementem murów okalających średniowieczne miasto. Wzniesiona w XV wieku, w wieku XVIII zamieniona na budynek mieszkalny. Obecnie siedziba Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

Wieża Bramy Wojanowskiej
Po zawaleniu pierwotnej wieży bramnej w 1480 roku, na jej miejscu wzniesiono zachowaną do dziś budowlę, o wysokości 38,4 m. Zaopatrzona była w otwory strzelnicze i obserwacyjne. Na szczyt prowadzą kręte schody, a jedna z wnęk była prawdopodobnie wyjściem na mury obronne.

Brama Wojanowska
Bramę wyburzono w 1755 r. W 1756 r. postawiono w tym miejscu barokową bramę z furtą, spełniającą funkcje porządkowo–rogatkowe. Na filarach umieszczono ozdobne kartusze, przedstawiające herby: pruski, śląski oraz miejski i okolicznościową inskrypcję. W 1869 r. bramę rozebrano i przeniesiono do koszar przy obecnej ul. Obrońców Pokoju. Po renowacji powróciła w 1998r. w pobliże starego miejsca.

kaplicaKaplica św. Anny
W 1514 roku do wieży Bramy Wojanowskiej dobudowano basteję - kaplicę. Po pożarze jej miejsce zajął kościółek obronny, wzniesiony według projektu Kaspara Jentscha w latach 1709 - 1715. Na ścianie świątyni od strony ul. Bankowej widoczne są otwory strzelnicze. Uważny turysta odnajdzie tam również wmurowany krzyż pokutny - pomnik średniowiecznego prawa. Krzyż taki ustawiał przestępca jako zadośćuczynienie za popełnione zbrodnie.

Kościół św. św. Erazma i Pankracego
Poświęcony patronom Jeleniej Góry. Wzniesiony w latach 1304-1346, za czasów panowania księcia Henryka Jaworskiego, jest gotycką budowlą z kamienia łamanego i piaskowca. Wyposażenie barokowe i renesansowe.

Cerkiew św. św. Piotra i Pawła
Wzniesiona na miejscu starszej świątyni, zniszczonej w czasie wojny 30-letniej. Obecnie kościół wyznania prawosławnego. Wyposażenie wnętrza przywiezione zostało po II wojnie światowej ze zniszczonych cerkwi na Lubelszczyźnie. Na północnej ścianie kościoła dwa krzyże pokutne.

Kościół p.w. Podwyższenia św. Krzyża
Wzniesiony został w roku 1718 przez ewangelików na mocy układu w Altranstadt (1707 r.), kiedy cesarz zezwolił tej grupie religijnej na posiadanie własnego domu nabożeństw (stąd nazwa Kościół Łaski). Wewnątrz typowe dla sakralnej architektury ewangelickiej empory, przepiękne ścienne malowidła iluzjonistyczne autorstwa A. Schefflera i bogate, barokowe wyposażenie. Wyremontowane niedawno organy należą do najwspanialszych w Polsce.

Teatr Jeleniogórski im. C.K. Norwida
Budynek teatru wzniesiono w latach 1903-1904 według projektu miejscowego architekta Alfreda Daehmela. Powstał trzykondygnacyjny gmach w modnym wówczas stylu secesji, o malowniczej, rozczłonkowanej bryle, z bogato zdobioną fasadą oflankowaną przez dwa ryzality i wieże z fantazyjnymi hełmami.
Główna sala widowiskowa na ok. 550 osób, z trzema balkonami i pomieszczenia foyer, gdzie również występują elementy secesyjne, zachowały się bez zmian.

Dwór w Czarnem
Wzniesiony przez przedstawiciela rodziny Schaffgotschów, Caspara II. Rezydencja posiadała pierwotnie elementy obronne, w tym fosę, którą została otoczona w roku 1559. Odbudowana po licznych pożarach otrzymała ostatecznie charakter renesansowego dworu, zaprojektowanego przez architekta Ernesta Nimptscha. Obecnie trwają prace renowacyjne obiektu.

Pałac Schaffgotschów
Wzniesiony na miejscu poprzedniej siedziby rodu, strawionej przez pożar. Budowa trwała w latach 1784 - 88 pod kierownictwem architekta Jana Rudolfa z Opola. O przynależności tego klasycystycznego obiektu do jednego z najwspanialszych rodów śląskich świadczą dwa kartusze herbowe umieszczone nad wejściami. Obecnie siedziba Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej.

długi domDługi Dom
Wzniesiony w latach 1689 - 93 jako dom gościnny dla przybywających do Zdroju kuracjuszy był jednym z elementów kompleksu klasztornego cieplickiego zakonu cystersów. Obecnie mieści się tu siedziba dyrekcji Uzdrowiska.

Dom Zdrojowy i baseny kąpielowe
Znajdujące się naprzeciw „Długiego Domu” budynki uzdrowiska wzniesiono w latach 1929-1931, na miejscu wcześniejszych obiektów zdrojowych. Widoczne tu dwie rotundy kryją, zbudowane dokładnie na miejscu jeszcze średniowiecznych, baseny kąpielowe. W XVIII w. istniała tu sadzawka służąca do leczenia zwierząt zwana „końskim zdrojem”.

Galeria i Teatr w Parku Zdrojowym
Tworzące dziś jeden kompleks budowli w Parku Zdrojowym powstały w różnych okresach i z różnym przeznaczeniem, choć oba ku uciesze i wygodzie kuracjuszy.
„Galerię” zbudowano w latach 1797-1800 według projektu wrocławskiego architekta Carla Gottfrieda Geiβlera, nawiązującego do antycznych willi. Budynek ten uważano długo za najpiękniejszy w Cieplicach. Wewnątrz urządzono salę koncertową, czytelnię, salon gier towarzyskich, palarnię cygar i restaurację, która do dziś funkcjonuje w „Galerii”.
„Teatr Zdrojowy” mimo braku własnej sceny istniał tu, jak w każdym innym szanującym się uzdrowisku od bardzo dawna. Obiekt ufundowany przez Schaffgotschów zaprojektował w stylu neoklasycznym Albert Tollberg. Z czasem, dla wygody gości, połączono teatr specjalnym łącznikem z sąsiednią „Galerią”. Obecnie scena należy do Teatru im. C.K. Norwida.

Kościół św. Jana Chrzciciela
Wraz z zespołem poklasztornym wzniesiony został przez dawnych gospodarzy Uzdrowiska Cieplickiego - zakon cystersów. Barokowy kościół wybudowany w latach 1712 - 1714, według projektu Kaspara Jentscha. Wyposażenie rokokowe, w ołtarzu głównym obraz Michała Willmanna, zwanego śląskim Rafaelem.

Kościół Zbawiciela (ewangelicki)
Położoną w centrum Cieplickiego Uzdrowiska świątynię wzniesiono w latach 1774-77. Wewnątrz skromne rokokowe wyposażenie i typowe dla sakralnej architektury ewangelickiej empory.

Pawilon Norweski w Parku Norweskim
Założony na początku XX wieku park w stylu norweskim położony jest w sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Jego ozdobą jest małe jeziorko, nad którym usytuowano Pawilon Norweski. Pawilon wybudowany został na wzór restauracji „Frognersaeteren”, znajdującej się 8 km od Oslo. Obecnie budynek jest siedzibą Muzeum Przyrodniczego.

Park Zdrojowy
Park przylega do pałacu Schaffgotschów w Cieplicach. Pierwsze wzmianki o przypałacowym ogrodzie francuskim pochodzą z 1748 r. W r. 1838 park został gruntownie przebudowany wg nowych założeń w stylu angielskim.

zamekZamek Chojnik
Położone na Wzgórzu Chojnik warownia góruje nad Sobieszowem. Wybudowana została w XIV w. przez księcia z linii Piastów świdnicko-jaworskich, Bolka II, jako jeden z elementów systemu fortyfikacji granic księstwa. Kolejnymi właścicielami budowli był ród Schaffgotschów, który dokonał rozbudowy obiektu w duchu renesansu. Od czasu wielkiego pożaru w roku 1675 r., zamek pozostaje trwałą ruiną, udostępnioną obecnie do zwiedzania.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Wybudowany w 1745 r., w typie protestanckiego baroku, zaadoptowany na kościół katolicki. Wewnątrz barokowe wyposażenie, malowidła o tematyce biblijnej i empory.

Kościół św. Marcina
Pierwotna budowla średniowieczna uległa gruntownej przebudowie renesansowej ok. 1600 r. i barokowej w r. 1778. Wyposażenie jest późnobarokowe z końca XVIII w. Obok kościoła wolnostojąca dzwonnica. Kościół używany jest tylko w czasie odpustów.

Dom Gerharta Hauptmanna
Należał do słynnego niemieckiego pisarza – noblisty Gerharta Hauptmanna. Zbudowano go na skale pośród łąk w 1901 roku według projektu berlińskiego architekta Hansa Griesebacha. Powstała wpisana w krajobraz secesyjna budowla z dwiema basztami i ciekawie rozplanowanymi pomieszczeniami. Od 2001 roku znajduje się tu centrum spotkań i wymiany polsko-czesko-niemieckiej oraz Muzeum „Dom Gerharta Hauptmamma”, będące jednocześnie międzynarodowym ośrodkiem kulturalnym.

do góry

INNE ATRAKCJE

Uzdrowisko Cieplice
Początki Cieplic giną daleko w mrokach dziejów. Prawdopodobnie o istnieniu tu ciepłych źródeł wiedziało już słowiańskie plemię Bobrzan. Jednakże miejscowe podania przypisują odkrycie źródeł cieplickich księciu Bolesławowi Wysokiemu, który w roku 1175 zapuścił się w te strony w pogoni za zranionym przez siebie jeleniem. Cudowne właściwości tutejszych wód przyciągnęły chorych szukających uzdrowienia. To prawdopodobnie dlatego 18 marca 1281 roku książę Bernard lwówecki darował szpitalnemu zakonowi joannitów ze Strzegomia „Calidusfons”, czyli „Ciepłe źródło” oraz 250 łanów ziemi w okolicy. Od tego czasu zakon ten zaczął opiekować się przybywającymi tutaj chorymi.

Dziś Cieplice to jedno z najpopularniejszych polskich uzdrowisk. Wyróżnia się charakterystycznym dla podgórskiej miejscowości klimatem o dużym rocznym nasłonecznieniu oraz małą ilością opadów. W leczeniu wykorzystuje się te same od stuleci źródła termalne, których temperatura dochodzi do 86°st. C - jedyne w Polsce, o tak wysokiej temperaturze. Swą skuteczność zawdzięczają czynnym związkom siarki z dużą zawartością krzemionki i fluoru, które przynoszą ulgę cierpiącym na choroby reumatyczne, układu nerwowego, dróg moczowych i nerek. W uzdrowisku stosuje się także borowiny typu wysokiego, światłolecznictwo i inne nowoczesne terapie. W Zakładzie Przyrodoleczniczym wykonywanych jest ponad 30 zabiegów z zakresu: wodolecznictwa – kąpiele mineralne w basenach i wannach, kąpiele wirowe, perełkowe, kwasowęglowe, masaże podwodne, bicze, hydroterapię jamy ustnej, aerozole na gałki oczne; peloidoterapii – kąpiele, okłady, tampony i wlewy borowinowe; wziewań – inhalacje olejkowe i mineralne; elektrolecznictwa – galwanizacja, jonoforeza, terapuls, prądy dynamiczne, interdyn, magnetotron oraz kinezyterapię, terapię zajęciową masaże klasyczne, okłday parafinowe, ultradżwięki i kurację pitną. Swoistą terapią są także spacery w góry i po najbliższej okolicy. Naszym gościom, poza skuteczną kuracją, zapewniamy atrakcyjny program pobytu – wycieczki piesze i autokarowe oraz udział w bogatym życiu kulturalnym miasta.

Karkonoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 roku i objął swym zasięgiem najwyższe pasmo Sudetów Zachodnich – Karkonosze. Obecnie jego powierzchnia wynosi 5575ha i obejmuje Główny Grzbiet Karkonoszy, od zachodnich zboczy Mumlawskiego Wierchu na zachodzie, po przełęcz Okraj na wschodzie. Jest to obszar pod wieloma względami unikatowy. Liczne skałki o fantastycznych kształtach, kotły i jeziora polodowcowe oraz malownicze wodospady  to atrakcje podziwiane przez rzesze turystów. W miejscach szczególnie cennych już w 1933 roku utworzono pierwsze rezerwaty przyrody: Śnieżne Kotły, Czarny Kocioł Jagniatkowski, Kocioł Łomniczki, Kocioł Małego Stawu, Kocioł Wielkiego Stawu. W skład parku wchodzą również dwie enklawy na Pogórzu Karkonoskim: Góra Chojnik oraz Wodospad Szklarki. Karkonoski Park Narodowy położony jest na terenie sześciu gmin: Szklarska Poręba, Piechowice, Jelenia Góra, Podgórzyn, Karpacz i Kowary. Razem z Karkonoskim Parkiem Narodowym po stronie czeskiej tworzą Bilateralny Rezerwat Biosfery.

Enklawa Karkonoskiego Parku Narodowego Rezerwat „Góra Chojnik”
Rezerwat o powierzchni około 24ha powstał w 1953 roku. W roku 1959 włączono go w obręb Karkonoskiego Parku Narodowego. Ochroną objęta jest pierwotna szata roślinna - las mieszany z bukami, sosnami, świerkami i jodłami oraz jaworami, grabami i lipami. W piętrze runa leśnego rosną m.in.: lilia złotogłów, konwalia, zawilec. Ochronie podlegają również interesujące formy skalne (Zbójeckie Skały).

Parki Krajobrazowe

Park Krajobrazowy Doliny Bobru
Powstał w 1989 i ciągnie się wzdłuż rzeki Bóbr na odcinku około 30 km, pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. Obejmuje obszar 13 tys. hektarów oraz otulinę o powierzchni około 10 tysięcy hektarów. Na terenie parku znajdują się wzgórza z ciekawymi formami skalnymi, olbrzymie połacie mieszanych lasów, przełom Bobru oraz jeziora zaporowe: Pilchowickie, Wrzeszczyńskie i Jezioro Modre wraz z budowlami hydrotechnicznymi z początku naszego wieku. Zamek we Wleniu, wieża rycerska w Siedlęcinie, pałac wraz z parkiem w Maciejowcu to najwspanialsze zabytki architektury położone na terenie parku. Prócz tego warto zobaczyć: Dębowy Gaj, gdzie rosną dęby szypułkowe uznawane za pomniki przyrody, Dziki Wąwóz pomiędzy Maciejowcem a Pilchowicami. Mało zmienione środowisko w okolicach Pilchowic, gdzie występują białe marmury, Lwóweckie Skały - ciekawe formy skalne tworzące naturalny labirynt.

Park Krajobrazowy w Maciejowej
Park założony XVIII w. Na jego terenie znajduje się pałac i murowane mauzoleum grobowe z początku XX w. w stylu neoklasycystycznym.

Rudawski Park Krajobrazowy
Park utworzono w 1989 roku na powierzchni 8814ha. Wraz z otuliną zajmuje 13416ha. Swym obszarem obejmuje Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi oraz Góry Ołowiane, Wzgórza Karpnickie i Góry Lisie. Chroni naturalne górskie geokompleksy przyrodnicze: granitowe formy skalne takie jak Góry Sokole, Starościńskie Skały czy gołoborza pod Skalnikiem; obszary łąkowe o wybitnych walorach botanicznych. Teren Rudawskiego Parku Krajobrazowego posiada również niezwykłe walory historyczno – kulturalne. Tu znajdują się dobrze zachowane ruiny zamku Bolczów a także liczne pałace wraz z parkami w Bukowcu, Janowicach, Karpnikach, Łomnicy, Mysłakowicach i Wojanowie.

Parki Miejskie

Park na Wzgórzu Kościuszki (24,4ha)
Założony pod koniec XVIII w. na miejscu dawnych fortyfikacji. Występuje tu urozmaicona konfiguracja terenu i egzotyczny drzewostan. Do dziś zachował się oryginalny, zbudowany w 1902r. model przekroju geologicznego Sudetów Zachodnich.

Park Zdrojowy w Cieplicach (16,4ha)
Park przypałacowy położony w centurm Cieplic, z główną aleją lipową, która obecnie jest odnawiana. Pierwsze wiadomości o przypałacowym ogrodzie francuskim pochodzą z 1748 r. W r. 1796 została założona główna aleja parkowa. Pierwsze większe założenie parkowe w guście angielskim powstało w 1819 r. W r. 1838 park został gruntownie i z dużym rozmachem przebudowany wg nowych założeń. Przy głównej alei znajduje się Pawilon Zdrojowy i Teatr Zdrojowy. W muszli koncertowej w sezonie wiosenno - letnim odbywaja się liczne imprezy artystyczne i koncerty (m.in.: WIOSNA CIEPLICKA).

Park Norweski (15,6ha)
Park założony został w 1906r., jako kontynuacja krajobrazowa Parku Zdrojowego. Jego ozdobą jest mały staw z kamiennym mostkiem i drewniany Pawilon Norweski - siedziba Muzeum Przyrodniczego. Nie opodal muzeum ustawiony jest głaz narzutowy z tablicą upamiętniającą spotkanie w cieplickim kurorcie poetów: Wincentego Pola, Kornela Ujejskiego z Janem Purkyne, które miało miejsce w 1847r. Z południowo - zachodniego skraju parku Norweskiego roztacza się wspaniała panorama Karkonoszy.

Park przy Kościele Garnizonowym (2,6ha)
Otaczający kościół park to teren dawnego cmentarza, zamkniętego pod koniec XIXw. Pozostały po nim wspaniałe barokowe kaplice nagrobne z lat 1716-1770, stanowiące prawdziwy unikat. Posiadają bogaty późnobarokowy wystrój rzeźbiarski a wzniesiono je dla rodzin najbogatszych mieszczan jeleniogórskich.

Park Wzgórze Partyzantów (11.5ha)
Park położony niedaleko centrum przy ulicy Nowowiejskiej prowadzącej do Pałacu Paulinum.

Park Żiszki (2,5ha)
Mały park położony przy głównej ulicy wiodącej do Cieplic - Wolności.

do góry

NA WYCIECZKI

Pieszo

TRASA 1: Jelenia Góra – Stare Miasto
Brama Wojanowska, Baszta Grodzka, Wieża Zamkowa, Kaplica św. Anny, fragmenty XV-wiecznych fortyfikacji, Kościół św.św. Erazma i Pankracego, dawna szkoła parafialna, fontanna z figurą Neptuna, ratusz, Kościół św.św. Piotra i Pawła, Kościół p.w. Podwyższenia św. Krzyża, barokowe kaplice grobowe, Teatr im. C.K. Norwida, Muzeum Okręgowe.

TRASA 2: Jelenia Góra – Cieplice
Zespół poklasztorny z kościołem św. Jana Chrzciciela, Długi Dom, pijalnia wód, Kościół Ewangielicki, Pałac Schaffgotschów, Galeria i Teatr Zdrojowy, Pawilon Norweski, głaz narzutowy z pamiątkową tablicą, tama przeciwpowodziowa.

TRASA 3: Jelenia Góra – Staniszów – Witosza – Krzyżowa Góra – Mysłakowice
Wycieczkę rozpoczynamy w Jeleniej Górze – Cieplicach od węzła szlaków przy przystanku MZK „Pod Koroną”. Dojazd z centrum autobusami linii nr: 4, 6, 9, 14, 17.

TRASA 4: Jelenia Góra Jagniątków – Przesieka – Borowice
Wyjście na trasę od węzła szlaków przy przystanku MZK Jagniątków most. Dojazd z centrum Jeleniej Góry autobusem MZK nr 15.

Więcej tras pieszych znaleźć można na stronie Informacji Turystycznej.

Na rowerze
Jeździć na rowerze możecie Państwo wokół Jeleniej Góry i po otaczających ją górach. Kilometry oznakowanych szlaków turystycznych i rowerowych poprowadzą Was przez najpiękniejsze zakątki ziemi jeleniogórskiej. W Kotlinie Jeleniogórskiej wytyczono sieć tras rowerowych, z których chętnie korzystają miłośnicy dwóch kółek. Przecinają się tu międzynarodowe szlaki: ER 2 - „Szlak Liczyrzepy”, ER 6 – „Szlak Doliny Bobru” i ER 7 – „Szlak Pogórza Izerskiego”. Z Jeleniej Góry do „Perły Zachodu” i do Łomnicy prowadzą wspaniale przygotowane ścieżki rowerowe, powstają także nowe, bezkolizyjne ścieżki wzdłuż ulic wyjazdowych z miasta. W okolicach miasta organizowane są wyścigi kolarskie i maratony. Zapraszamy do informacji turystycznej, gdzie zaopatrzycie się w stosowne mapy i przewodniki.

TRASA A    dystans: 29,80km
„Wokół wielkiej wody”
Jelenia Góra – Staniszów – Marczyce – Podgórzyn – Sosnówka – Głębock – Mysłakowice – Jelenia Góra

TRASA B    dystans: 25,80km
„Przez Karpnickie Wzgórza”
Jelenia Góra – Łomnica – Bukowiec – Mysłakowice – Jelenia Góra

TRASA C    dystans: 8,20km
„Ścieżką rowerową”
Jelenia Góra – Łomnica – Mysłakowice – Jelenia Góra

TRASA D    dystans: 30,20km
„Szlakiem zamków i pałaców”
Jelenia Góra – Dąbrowica – Łomnica Dolna – Wojanów – Karpniki – Łomnica – Mysłakowice – Jelenia Góra

TRASA 1    dystans: 42,50km
„Do Gródka Wleńskiego”
Jelenia Góra – Jeżów Sudecki – Płoszczynka – Czernica – Wleń – Łupki – Klecza – Nielestno – Pilchowice – Strzyżowiec – Siedlęcin – Jelenia Góra

TRASA 2    dystans: 31,40km
„Perła Zachodu”
Jelenia Góra – „Perła Zachodu” – Siedlęcin – Wrzeszczyn – Siedlęcin – Płoszczynka – Płoszczyna – Dziwiszów – Jelenia Góra

TRASA 3    dystans: 38,10km
„Wokół Wzgórz Dziwiszowskich”
Jelenia Góra – Dziwiszów – Maciejowa – Komarno – Radomierz – Trzcińsko – Wojanów – Łomnica – Jelenia Góra

TRASA 4    dystans: 40,30km
„Złote Widoki”
Jelenia Góra – Dziwiszów – Chrośnica – Płoszczyna – Siedlęcin – Jelenia Góra

TRASA 5    dystans: 38,70km
„Końską Ścieżką”
Jelenia Góra – Dziwiszów – Przełęcz Widok – Komarno – Radomierz – Trzcińsko – Dąbrowica – Jelenia Góra

TRASA 6    dystans: 35,15km
„Husyckim szlakiem przez Rudawy Janowickie”
Jelenia Góra – Dąbrowica – Wojanów – Góry Sokole – Karpniki – Krogulec – Bukowiec – Jelenia Góra

TRASA 7    dystans: 50,60km
„Grzbietem Rudaw Janowickich”
Jelenia Góra – Bukowiec – Rudawy Janowickie – Karpniki – Jelenia Góra

TRASA 8    dystans: 43,60km
„Kolorowe Jeziorka”
Janowice Wielkie – Ciechanowice – Marciszów – Wieściszowice – Janowice Wielkie – Jelenia Góra

TRASA 9    dystans: 40,80km
„W stronę Karkonoszy”
Jelenia Góra – Staniszów – Sosnówka – Borowice – Przesieka – Zachełmie – Jelenia Góra Sobieszów – Podgórzyn Dolny – Jelenia Góra

TRASA 10    dystans: 63,90km
„Karkonoskie wodospady”
Jelenia Góra – Staniszów – Marczyce – Podgórzyn – Karkonosze – Szklarska Poręba – Piechowice – Jelenia Góra

TRASA 11    dystans: 29,80km
„Góry Izerskie”
Szklarska Poręba – Góry Izerskie – Kopaniec – Piastów – Wojcieszyce – Jelenia Góra

Konno
Z końskiego grzbietu wszystko wygląda inaczej. Doświadczonych jeźdźców zapraszamy na wycieczki i rajdy po okolicy, a początkujących na naukę jazdy konnej. Stadniny polecają lekcje jazdy konnej w cenie od 15zł za 20-30 minut a także oferują przejażdżki bryczkami i wycieczki konne po okolicy już za 20zł/godz., a gdy sypnie śniegiem – wspaniałe kuligi z ogniskiem, muzyką i pieczeniem kiełbasek.

Na nartach
W śnieżny czas zapraszamy na Łysą Górę odległą 7 km od centrum miasta. Na narciarzy czeka 5 wyciągów i świetnie przygotowane, sztucznie naśnieżane stoki, na których wytyczono trzy nartostrady. Jeździmy tu także latem - na rowerach i hulajnogach. Dwa wyciągi 900 metrowe - orczykowy i talerzykowy, oraz talerzykowe o długości 700m, 300 i 100 metrów. Trzy ponad kilometrowe trasy, sztucznie naśnieżane i oświetlone. Na miejscu instruktorzy, ski-service oraz wypożyczalnia nart. Znane w całej Polsce są również ośrodki narciarskie w Karpaczu (kompleks narciarski Śnieżka, skocznia narciarska Orlinek, ścieżka saneczkowo - bobslejowa), w Szklarskiej Porębie (kompleks narciarski Skiarena Szrenica) oraz w Jakuszycach (Ośrodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu).

Samolotem
Popatrzeć na wszystko z góry można dzięki doskonałym warunkom do uprawiania sportów lotniczych, a w szczególności szybownictwa. Specyficzny układ wiatrów sprzyja powstawaniu „karkonoskiej fali”, wynoszącej szybowce na duże wysokości. Dlatego też nasze lotnisko sportowe gości pilotów z całej Europy, których przyciąga możliwość zdobywania diamentów do odznaki szybowcowej. Dla turystów organizowane są loty widokowe samolotem i szybowcem już od 40zł. Ponadto prowadzone są szkolenia z doświadczonymi instruktorami. Lotnisko jeleniogórskie posiada trawiastą nawierzchnię i jest przystosowane do przyjmowania małych samolotów osobowych. Na miejscu znajduje się przejście graniczne.

do góry

PRZYDATNE INFO

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
58-500 Jelenia Góra, ul. Grodzka 16, tel. 075 76 76 925

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.
58-560 Jelenia Góra – Cieplice, pl. Piastowski 38, tel. 075 64 26 530

Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,
0757546101, 0757546210

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki
ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra, tel. 075 75 37 100

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, tel. 075 75 24 734

Pogotowie Ratunkowe
ul. Wojska Polskiego 21, tel. 075 75 75 23 636

Komenda Miejska Policji
Ul. Armii Krajowej 5, Tel. 075 75 26 938

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze (citik.jeleniagora.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Anety Gieysztor.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone