zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoski
Powiat Chełmiński
P. Golubsko-Dobrzyński
Powiat Grudziądzki
Powiat Radziejowski
Powiat Świecki
Powiat Toruński
Powiat Tucholski
Powiat Żniński
Włocławek
Powiat Tucholski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat tucholski, posiadający kilkusetletnie tradycje, utworzony został ponownie 1 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Siedzibą powiatu i jedynym miastem na jego terenie jest Tuchola. Powiat składa się z 6 gmin: gminy miejsko - wiejskiej Tuchola oraz gmin wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo i Śliwice.

Powiat położony jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 1075 km2 i jest zamieszkiwany przez 47817 osób (1998 r.). Pod względem zajmowanej powierzchni lokuje się na 7, a pod względem liczby mieszkańców - na 16 miejscu wśród 23 powiatów województwa.

Powiat Tucholski bezsprzecznie zaliczyć należy do najatrakcyjniejszych miejsc pod względem turystycznym na Pomorzu. Lodowiec skandynawski nadał tym terenom malowniczą różnorodność krajobrazową. Głęboko wcinają się w podłoże doliny rzek. Brda zwana "Królową Borów Tucholskich" to leniwie rozlewa się w starorzecza i martwe zakola, to przybiera charakter górskiego potoku, którego wody pienią się wśród skupisk głazów narzutowych, by w następnej chwili wić się w licznych meandrach. Malownicze jeziora wytopiskowe o krętej linii brzegowej i liczne jeziora rynnowe dostarczają amatorom kąpieli ochłody w upalne dni, wędkarzom bogactwa ryb a pola do popis kajakarzom i żeglarzom. Wśród porośniętych pierwotną przyrodą pagórków i wzgórz, tam, gdzie nie dochodzą już bite trakty, a i ścieżki urywają się w gęstwinie, zaskakują kociołki i oczka wodne których ozdobą są pływające wyspy utworzone z zarastającej je roślinności torfowiskowej. Brak tu uciążliwego przemysłu.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Bysław
We wsi znajduje się kościół p. w. Przemienienia Pańskiego, niegdyś p. w. Wszystkich Świętych. Zbudowany w latach 1886-8, w 1908 r. został gruntownie odnowiony. Kościół pobudowany w stylu neogotyckim, murowany z cegły. Jednonawowy z wydzielonym prezbiterium i wieżę od zachodu z iglicą.

Bysławek
Kościół p. w. św. Wawrzyńca i Klasztor Sióstr Miłosierdzia. Klasztor został założony w 1602 r. staraniem Magdaleny Mortęskiej. Kościół i klasztor powstały w latach 1602-7 przez rozbudowę dworu należącego do rodziny Żalińskich. Gruntownie przebudowany w 1821 r., wtedy ukształtowało się wnętrze i dolne kondygnacje wieży. Ponownie odnowiony po 1881 r. klasztor i kościół tworzą wspólny budynek na rzucie prostokąta, bez wyraźnych cech stylowych. Całkowicie murowany z cegły z użyciem kamienia. Wnętrze kościoła ukształtowane w 1821 r. charakteryzujące się skromnymi cechami barokowymi i klasycystycznymi.

Cekcyn
Kościół p. w. Krzyża Św. Parafia założona prawdopodobnie przez książąt pomorskich w XII w. Kościół zbudowany w latach 1869-70 w stylu neogotyckim, murowany z cegły. Wewnątrz bogata polichromia z 1912 r. Obecnie wieża jest podświetlona.

Dąbrówka – Dwór
Zbudowany w I połowie XIX w. przez rodzinę Janta Połczyńskich. Pobudowany w pobliżu kościoła na lekkim wzniesieniu, drewniany o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniami ceglanymi, otynkowany.

Dąbrówka - Kościół p. w. św. Jana Nepomucena
Zbudowany w 1768 r. z inicjatywy Macieja Janta Połczyńskiego dziedzica Wielkiej Komorzy. W 1928 r. odbudowano wieżę oraz otynkowano kościół. Kościół o konstrukcji szkieletowej, na podmurówce, otynkowany. Wystrój wnętrza typowy dla stylu rokokowego z drugiej połowy XVIII w.

Dąbrówka - Mauzoleum rodziny Janta Połczyńskich
Klasycystyczny obiekt datowany na drugą połowę XIX w. Całkowicie murowany, dach zwieńczony kamiennym krzyżem.

Fojutowo
Akwedukt wzniesiony w toku budowy w latach 1845-49 Wielkiego Kanału Brdy, służącego doprowadzaniu wody z Brdy dla nawodnienia kompleksów tzw. łąk czerskich, położonych w rejonie Czersk - Barłogi. Akwedukt o długości 75 m, zbudowany w miejscu krzyżowania się dwóch cieków wodnych: naturalnego – Czerskiej Strugi (płynie dołem) i sztucznego – Wielkiego Kanału Brdy (płynie górą). Wzorowany na rzymskich budowlach, wykonany został z żółtej cegły i kamieni łączonych wapnem. W 1982 r. przeprowadzono remont sklepienia, wyłożono go płytami żelbetonowymi. Ostatni remont przeprowadzono w 2002 r.: wyspawano kratownice ze stali zbrojonej i wyklejono sklepienie płytkami ceramicznymi.

Gostycyn – Grodzisko
ok 250 m na pd. od wsi, wśród łąk nad rzeką Kamionką owalne pierścieniowate grodzisko wczesnośredniowieczne. Nieopodal cmentarzysko grobów skrzynkowych.

Gostycyn - Kościół p. w. św. Marcina
Pobudowany w 1819 r. W 1910 został rozbudowany poprzez dodanie prezbiterium i wieżę. Kościół murowany częściowo z kamienia, w nowszej części z cegły, bez wyraźnych cech stylowych. Usytuowany na rzucie prostokąta. Wnętrze z ołtarzem w stylu barokowo-klasycystycznym z ok. 1819 r.

Jeleńcz
Kościół p. w. Chrystusa Króla wzniesiony na terenie po byłym kościele w latach 1928-32 z cegły, otynkowany. Zbudowany w stylu neoklasycystycznym na rzucie koła przenikającego się z krzyżem greckim nakryty kopułą. Wystrój zgodny ze stylem późnobarokowym i rokokowym. Ołtarz główny i boczne z początku XVIII w. bogato zdobione odrestaurowane w latach 70 tych XX w.

Kamienica
Pałac zbudowany w latach 1770-90 w stylu barokowo-klasycystycznym. Po wojnie liczne remonty spowodowały zniekształcenie wnętrz budynku. Pałac murowany z cegły, otynkowany piętrowy.

Kamienica - Młyn wodny
Młyn wodny zbudowany w II poł. XIX w. nad rzeką Kamionka. Budynek drewniany o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniami ceglanymi. W XX w. nadbudowane piętro.

Karczewo
Młyn z XIX wieku i dwór.

Kęsowo
Kościół p. w. św Bernarda zbudowany w 1908 r jako ewangelicki. Kościół bezstylowy, murowany z cegły i otynkowany. Wnętrze urządzone na nowo z rokokowym tabernakulum przeniesionym z Jeleńcza.

Kęsowo – Dwór
Zbudowany w poł. XIX w. w stylu późnoklasycystycznym, murowany z cegły i głazów granitowych, otynkowany.

Lubiewo – Kapliczka
Murowana z XIX w. wewnątrz kapliczki rzeźba św. Rocha w stylu ludowym, pod koniec XX w. odnowiona.

Lubiewo - Kościół p. w. św. Mikołaja
Obecny kościół zbudowany w latach 1841-2 r. w 1861 dobudowana została wieża z wieżyczkami na sygnaturkę. W połowie XX w. gruntownie odnowiony i częściowo przebudowany. Kościół zbudowany w stylu neoromanskim. Do budowy użyto głazów granitowych z użyciem cegły w obramieniu otworów i narożach. Główny ołtarz pochodzi z drugiej połowy XIX w. w stylu neobarokowym.

Mała Komorza – Dwór
Pobudowany na niewielkim wzniesieniu pośrodku założenia parkowego w połowie XIX w. W czasie działań wojennych w 1945 r. spalony ponownie odbudowany w latach 1972-3 w stylu późnoklasycystycznym. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, piętrowy, murowany z cegły.

Mała Komorza - Figura św Jana Nepomucena
Usytuowana przy drodze do Wielkiej Komorzy. Pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Zbudowana w stylu klasycystycznym na wysokiej kolumnie o murowanym cokole.

Obrowo – grodzisko
Wczesnośredniowieczne grodzisko nizinne o kształcie nieregularnego owalu, położone na rozległej kępie, wśród podmokłych łąk i bagien, w odl. ok.1,5 km na pd.- wsch. od wsi opodal Jez. Zamkowego. Obwiedzione pierścieniowatym wałem wchodziło w skład plemiennej południowej rubieży pomorskiej. Upadek grodu nastąpił pod koniec X w.

Pruszcz
Osiedle dworcowe prowadzące do kompleksu węzła kolejowego z przełomu XIX i XX wieku.

Pruszcz - Kościół p. w. Narodzenia N. P. Marii
Obecny kościół zbudowany został w 1762 r prawdopodobnie przez właściciela wsi, starosty białoborskiego. W 1921 r. w czasie pożaru wsi kościół spalony z wyjątkiem kruchty i wieży, odbudowano go w 1928 r. w stylu barokowym. Wystrój w większości późnobarokowy.

Raciąż
Najstarsza osada w powiecie tucholskim. Pierwsze wzmianki o Raciążu pojawiły się w 1178 r. w dokumencie księcia pomorskiego Sambora I. Gród został zdobyty i spalony w 1256 r.

Raciąż - Kościół p. w. Trójcy Św.
Parafia została uznana za jedna z najstarszych na Pomorzu. Kościół pobudowany w latach 1862-6. W czasie drugiej wojny światowej w wyniku ostrzału zniszczona wieża następnie odbudowana w 1975 r. Kościół zbudowany w stylu neogotyckim. Wystrój wnętrza to trzy ołtarze, ambona i chrzcielnica. Wnętrze wykonane w stylu późnobarokowym i neogotyckim.

Raciąż – Plebania
Zbudowana w 1858 r. Murowana z cegły, parterowa z dachem dwuspadowym, bezstylowa.

Rzepiczna
Typowa borowiacka wieś z licznymi drewnianymi chatami o konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej z XIX w. Do dzisiejszych czasów niestety nie zachowały się żadne chaty kryte strzechą.

Śliwice - Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes
Inicjatorem budowy był dr. Sychowski. Powstała ona w 1902 r. przy kościele. Prace wykonane zostały pod nadzorem konstruktora z Bawarii. Grota wykonana została ze sparowanego w temp. 70 st. C żużlu zmieszanego z cementem i wylanego na szkielet z siatki drucianej.

Śliwice - Kościół p. w. św. Katarzyny
Obecny kościół pobudowany w 1830 r. w dużym stopniu rozbudowany w 1902 r. przez budowniczego z Czerska. Wybudowany w stylu neogotyckim z elementami klasycystycznymi, natomiast część kościoła z 1902 bezstylowa. Budynek murowany z cegły z użyciem kamienia. Wnętrze- ołtarz główny w stylu barokowym z XVII w. przekształcony w 1830 r. Chór muzyczny, drewniany w stylu neogotyckim z poł. XIX w.

Tuchola - Kościół p. w. Bożego Ciała
Kościół został wybudowany w latach 1935-1939 przez ks. radcę dr. Konstantego Franciszka Kreffta. Obecna wieża ma ok. 40 m wysokości, w tym 5- metrowy krzyż. Do 1940 roku wieża miała inny wygląd. Była to wieża tępo ścięta, z ostrą miedzianą wieżyczką (ok. 15 m), uwieńczoną złotym krzyżem z koroną papieską i otoczona czterema mniejszymi narożnymi wieżyczkami, zakończonymi kulami. Niestety w 1940 okupujący Tucholę hitlerowcy zdemontowali elementy miedziane, a wieżę zakończono dwuspadowym dachem i umieszczono na niej 2 metrowy krzyż.

Tuchola - Mury miejskie
Zachowane we fragmentach w zabudowie obrzeżnej starego miasta. Najlepiej widoczne na skwerze św. Małgorzaty – ul. Nowodworskiego. Murowane w dolnej części z głazów granitowych, nadbudowane cegłą o wiązaniu gotyckim z XV-XVI w.

Tuchola - Stare miasto
Stare miasto ze średniowiecznym układem przestrzennym. Pozostałości murów obronnych i podzamcza z XIII i XIV wieku. Ciekawa zabudowa starego miasta to głównie XIX-wieczne kamienice.

Tuchola - Zabudowa miejska
w obrębie starego miasta (rynek), zbudowana przeważnie na przełomie XIX/XX w. Budynki zwarte głównie jednopiętrowe, niektóre dwupiętrowe z elewacjami eklektycznymi i modernistycznymi.

Tuchola – Zamek
Po pożarze w 1781 r. rozebrany na materiał budowlany. Niewielkie fragmenty założeń budynku zachowały się w obecnym budynku urzędu gminy i starostwa powiatowego oraz w budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostały wyeksponowane fragmenty muru gotyckiego.

Wielki Mędromierz - Kościół p. w. św. Stanisława
Obecny kościół zbudowany w 1839 r. W 1909 r. pożar strawił część wnętrza kościoła. Następnie odnowiony do końca 1910 r. Pobudowany z głazów granitowych z ceglanymi obramieniami wejść na planie prostokąta w stylu neoromańskim. Wnętrze – ołtarz główny w stylu późnobarokowym.

Wysoka - Zespół dworski
Posiadłość należąca od XVIII w. do rodu Janta Połczyńskich. Dwór usytuowany w obrębie parku, położonego na stoku opadającym w kierunku jeziora Wysokiego. Dwór składa się z trzech części z różnych okresów. Najstarsza część pochodzi z przełomu XVIII/XIX w. bez wyraźnych cech stylowych. Środkowa część pobudowana w 1870 r. w stylu późnoklasycystycznym. Najmłodsza część to zachodnia przybudowana zapewne na początku XX w. o charakterze neoklasycystycznym. Po drugiej wojnie światowej częściowa przebudowa wnętrz.

Wysoka – Kaplica
Zbudowana z częścią środkową dworu ok. 1870 r. w stylu neoromanskim. Prostokątna, murowana z kamienia z portalem neoromanskim.
pałac w Wielkiej Kloni z 1860 r. z kompleksem dworskim.

Żalno
We wsi znajduje się późnorenesansowy dwór ukończony w 1570 roku przez rodzinę Żalińskich właścicieli wsi. Budynek miał kształt czworobocznej wieży mieszkalnej. W XIX i XX wieku został znacznie rozbudowany-pojawiły się piwnice i parter sklepiony kolebkowo. Ciekawostką jest zachowanie w całości kuchni z końca XVI wieku. Obecnie w dworku mieści się gospodarstwo agroturystyczne.

do góry

INNE ATRAKCJE

W powiecie warto odwiedzić dziewięć interesujących rezerwatów przyrody. Do najciekawszych należy zaliczyć:
- Bagno Grzybna rezerwat torfowiskowy obejmujący śródleśne bagno w okolicy Legbąda. Występuje tu bagno zwyczajne, turzyca obła i bagienna, pływaczek drobnolistny i pośredni.
- Jezioro Zdręczno - jest to przykład ostatniego stadium zarastania jeziora. Można tu spotkać rosiczki, bagienicę torfową, rzadkie gatunki ramienic, pływaczka zwyczajnego i turzycę bagienną. Położone jest także w okolicy wsi Legbąd.
- Jeziorka Kozie - cztery śródleśne jeziorka w okolicy Legbąda zarastające nasuwającymi się na taflę wody specyficzną roślinnością utworzoną z torfowców.
- Dolina Rzeki Brdy - najpiękniejsze odcinki Brdy z lasem Liściastym porastającym strome brzegi doliny, w którym wiosną łanowo występują przylaszczki, zawilce i ziarnopłon wiosenny.
Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego w Wierzchlesie -rezerwat leśny nad jeziorem Mukrz stanowiący największe w Polsce naturalne stanowisko cisa z czterema tysiącami, kilkusetletnich okazów. Jest to najstarszy w Europie rezerwat założony w 1827 r. Mogą go zwiedzać zorganizowane grupy turystów, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Tucholskiego Parku Krajobrazowego, nr tel. 3343712.
"Źródła rzeki Stążki" - pomnik przyrody "Wodogrzmoty Krasnoludków".

Korzystając z pobytu na tych terenach należałoby zwiedzić również położone w pobliżu powiatu:
- "Brzęki im Z. Czubińskiego" - rezerwat leśny koło Tlenia z największym na Pomorzu skupieniem jarzębu brekini.
- "Kręgi kamienne" - rezerwat archeologiczny z 10 kręgami kamiennymi ułożonymi koncentrycznie i wystającymi z ziemi na wysokość do 70 cm. Kręgi otoczone są mogiłami - kurhanami. Cmentarzysko ludności slowiańskiej pochodzi prawdopodobnie z I-II wieku.

do góry

NA WYCIECZKI

Szlaki piesze

Szlak Cisów Staropolskich
– szlak zielony o długości 26,7 km; trasa: PKP Błądzim – rezerwat Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego w Wierzchlesie, Wierzchy, stacja PKP Tleń

Szlak im. L. Wyczółkowskiego
– szlak żółty o długości 76 km; trasa: Bydgoszcz Osowa Góra – Samociążek (po drodze zabytkowy Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Wtelnie oraz zapora elektrowni w Samociążku) – prom w Sokole Kuźnicy – Stanica Wodna PTTK – Pruszcz (kościół barokowy NP Marii w Pruszczu)

Szlak im. K. Sulisławskiego
– szlak czarny o długości 25,5 km; trasa: Lniano – Rezerwat Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego w Wierzchlesie – Cekcyn (kościół p.w. Podniesienia Krzyża Świętego z podświetlaną wieżą w Cekcynie) – Świt – Tuchola

Szlak im. B. Nowodworskiego
– szlak żółty o długości 35,5 km; trasa: Tuchola (PKP) - Rudzki Most - Piszczek - Świt - Piła Młyn - Szumiąca - jezioro Gwiazda  - jezioro Cekcyńskie - Cekcyn (PKP).

Szlak Brdy
– szlak niebieski o długości 150km; trasa: Bydgoszcz – Opławiec – Samociążek – prom w Sokole Kuźnicy – leśna krzyżówka w okolicy Klonowa – most nad Brdą koło wsi Piła – Nadleśnictwo Zamrzenica- Świt – Gołąbek – Woziwoda – Rytel – Męcikał – Drzewicz – Swornegacie – Małe Swornegacie – Konarzyny

Szlak Partyzantów AK
– szlak niebieski o długości 103 km; trasa: Czersk Świecki – Lipinki – Błędno – Śliwice (kościół w Śliwicach z grotą NMP z Lourdes) – Wielkie Gacno – Fojutowo (akwedukt w Fojutowie, rezerwat Cisy nad Czerską Strugą) – Szlachta (drewniane chaty we wsi Krąg)

Szlak Stu z Nieba
– szlak czerwony o długości 58,5 km; trasa: Szlachta PKP – Śliwice – Stara Rzeka – Lipinki (rezerwat Brzęki im. Czubińskiego) – Warlubie (ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w okolicy wsi Lipinki)

Szlak „Kasztelański”
– szlak żółty o długości 59,6 km ; trasa: Rytel – Jezioro Suszek – Jezioro Śpierewnik – Grochowo - Silno – Obrowo (grodzisko) - Gostycyn – Nogawica. Szlak wiedzie przez ciekawą dawną kasztelanię raciąską, gdzie kiedyś znajdował się gród na półwyspie Śpierewnik.

Szlak Klubu Turystów „Wszędołazy”
– szlak niebieski o długości 28,8 km; trasa: Cekcyn – Zielonka (kościół p.w. Podniesienia Krzyża Świętego z podświetlaną wieżą w Cekcynie) – Wierzchy – Stanica wodna PTTK Tleń

Szlak im. P. Gackowskiego
– szlak żółty o długości 22,1 km; trasa: Bysław– rezerwat Cisy Staropolskie – Błądzim – Wierzchlas

Szlak Łącznikowy
- szlak czarny, o długości 5,8 km; trasa: Świt – Tuchola – Legbąd – Fojutowo

Szlak o długości 4,3 km
trasa: Legbąd – Akwedukt w Fojutowie

Szlak Uroczysko Brdy
– szlak czarny, o długości 7 km; trasa: Tuchola – Świt – Piekiełko

Szlak im. Dra K. Karasiewicza
– zielony; trasa: Tuchola – Rudzki Most – Gołąbek – Zielonka – Woziwoda

Szlak Jezior Koronowskich
– szlak zielony o długości 77,4 km; trasa: Wudzyn – prom w Sokole Kuźnicy – Samociążek (zabytkowy kościół św. Trójcy we wsi Byszewo) – Stronno

Szlaki rowerowe

Szlak żółty
– Tuchola – Gołąbek – Woziwoda – Wlk. Komorza (14 km)

Szlak niebieski CB-11n
(dawniej BY 6001n), o długości 166 km; trasa: Bydgoszcz – Koronowo – Bruchniewo – Bysławek - Świt - Tuchola - Woziwoda - Rytel - Mylof - Klosnowo - Drzewicz - Swornegacie - Bachorze – Chojnice.

Szlak czerwony C-12c (dawniej BY 6002c)
o długości 70,9 km; trasa: Głodówek Królewski – Tleń – Śliwice – Rosochatka – Czersk.

Szlak czarny CTU-14s (dawniej BY 7001s)
o długości 113,3 km; trasa: Tuchola - Czersk – Odry – Karsin - Wiele - Leśno - Drzewicz - Bachorze - Chojnice z wariantem od Leśna do Bachorza przez Kaszubę - Rolbik - Laska - Śluza - Swornegacie i Chociński Młyn. Niezbyt trudny, choć długi szlak rowerowy, prowadzący w większości drogami asfaltowymi. Trasa przebiega przez fragment Borów Tucholskich – Park Narodowy „Bory Tucholskie i trzy parki krajobrazowe: Tucholski, Wdzycki i Zaborski. Odwiedzimy także dwa rezerwaty archeologiczne w Odrach i Leśnie.

Szlak czarny „Borowa Ciotka” – CTU-207s
o długości 49,9 km; trasa: Cekcyn – Iwiec – Wysoka – Wierzchlas – Lisiny – Suchom – Leśnictwo Jelenia Góra – Zdroje – Trzebnicy – M. Gacno – Wlk. Budziska – Krzywogoniec – Cekcyn.

Szlak czerwony „Gołąbkowy” – CTU-206c
o długości 37,6 km; trasa: Cekcyn – „Jelenia Wyspa” – Gołąbek – Woziwoda – Biała – Bielska Struga – Leśnictwo Okiersk – Zalesie – Cekcyn.

Szlak żółty „Do Piekiełka nad Brdą” – CTU-208y
o długości 25 km; trasa: Cekcyn – Kruszka – Leśnictwo Świt – Uroczysko „Piekiełko” – Rezerwat Przyrody „Dolina Rzeki Brdy” – Knieja – Cekcyn.

EuroRoute R – 1
Na południe od obszarów Borów Tucholskich biegnie Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R – 1, zaczynająca się w Calais we Francji, a kończąca się w Saint Petersburgu w Rosji. Odcinek trasy R-1 prowadzący przez Polskę ma długość 675 km. Z niewielkimi wyjątkami prowadzi drogami asfaltowymi o małym lub umiarkowanym natężeniu ruchu drogowego. W 35% przebiega przez tereny leśne. W najbliższym sąsiedztwie Borów Tucholskich prowadzi przez Mroczę – Wąwelno – Wierzchucin Królewski – Byszewę – Salno – Wtelno – Janowo (Bydgoszcz) – Bożenkowo – Samociążek – Koronowo – Nowy Jasiniec – Serock – Świekatowo – Gruczno – Kosowo – Głogówek – Chełmno.

Szlak rowerowy „Greenway – Naszyjnik Północy”
- szlak ten zaczyna się i kończy w Debrznie (Powiat Człuchowski), ma długość 870 km. Na terenie Powiatu Tucholskiego biegnie przez teren gmin Tuchola, Cekcyn i Kęsowo, przez następujące miejscowości: Legbąd – Rzepiczna – Biała – Woziwoda – Gołąbek – Tuchola – Bladowo – Tuchółka – Kęsowo – Krajenki – Drożdzienica. Wokół szlaku „Greenway – Naszyjnik Północy” na terenie gminy Kęsowo utworzono 3 pętle tematyczne pod wspólną nazwą „Na Żurawinowych Włosciach”, które zaczynają się i kończą w Kęsowie. Są to trasy: historyczna (1,5 – 2 h), przyrodnicza (2,5 – 3 h), rekreacyjna (1,5 – 2 h).

Szlaki wodne

Szlak Brdy
długość 233 km, trasa: Świerzyno – Stara Brda – Żołna – Nowa Brda – Przechlewo –Sąpolno – Ciecholewy – Babilon – Jezioro Charzykowskie – Swornegacie – Drzewicz – Męcikał – Mylof – Rytel – Nadolna Karczma – Woziwoda – Gołąbek – Plaskosz – Rudzki Most – Świt – Piła-Młyn – Gostycyn-Nogawica – Sokole-Kuźnica – Pieczyska – Wilcze Gardło – Samociążek – Gościeradz – Bożenkowo – Opławiec – Bydgoszcz

Wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy
kolor zielony, długość 21 km, trasa: Mylof - Rytel – Fojutowo – Legbąd.

Wzdłuż Małego Kanału Brdy
długość 9 km, trasa: Legbąd – Zielonka (elektrownia wodna).
Płynąc Małym Kanałem Brdy dopływamy nim do rzeki Brda, którą dalej możemy kontynuować spływ.

do góry

PRZYDATNE INFO

INFORMACJA TURYSTYCZNA
ul. Podgórna 3, 89-500 TUCHOLA; tel./fax 052 3342189

Starostwo Powiatowe w Tucholi
Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, (052) 5590700

Komenda Powiatowa Policji
Tuchola, ul. Świecka 23, tel. (052) 336 37 00

Ośrodki zdrowia
ul. Świecka 27, tel. (052) 334 36 57, (poradnia dziecięca)
ul. Świecka 45, tel. (052) 334 33 44, (052) 334 33 45, (poradnia dla dorosłych)

Szpital
ul. Nowodworskiego 14 - 18, tel. (052) 336 12 45, telefon alarmowy 999

Poczta
ul. Świecka 25, tel. (052) 334 86 01
aleja LOP 9, tel. (052) 334 86 90

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Tucholi. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Macieja Korda.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone