zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
świętokrzyskie
Gmina Busko-Zdrój
Kielce
Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat Jędrzejowski
Powiat Kazimierski
Powiat Konecki
Powiat Włoszczowski
Sandomierz
Skarżysko-Kamienna
Starachowice
Powiat Kazimierski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Obszar, na którym położony jest powiat kazimierski określany jest przez geografów Niecką Nidziańską, która jest częścią Wyżyny Małopolskiej. Ściślej rzecz biorąc powiat kazimierski rozpościera się na części Niecki, zwanej Płaskowyżem Proszowickim.

Podłoże lessowe oraz zmieniające się w przeszłości warunki klimatyczne nie sprzyjały powstawaniu lasów. Dlatego też przeważają tu ciepłolubne zarośla z licznie występującą leszczyną. Osobliwością przyrodniczą są tzw. murawy kserotermiczne porastające stoki licznych wzniesień. Są wśród nich rzadkie i prawnie chronione: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, dziwięćsił bezłodygowy, przebiśnieg, sasanka i inne.

Osią powiatu jest rzeka Nidzica licząca 63 km długości. Źródło Nidzicy znajduje się w Rogowie na północ od Miechowa, na wysokości 280 m n.p.m. Dopływy Nidzicy w okolicach Kazimierzy Wielkiej to m.in.: Małoszówka i Jawornik.  Największą osobliwością powiatu są odkryte w latach 60 – tych ubiegłego stulecia źródła geotermalne w Odonowie koło Kazimierzy Wielkiej. Aktualnie nie eksploatowane, być może w przyszłości staną się szansą utworzenia uzdrowiska.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

ARCHITEKTURA MUROWANA

pałac1) Skalbmierz – kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela, wzniesiony w XV wieku, z zachowaniem pozostałości romańskich z XII/XIII wieku. Są nimi dwie wieże i część prezbiterium. Stalle barokowe z XVIII wieku.
2) Opatowiec – kościół gotycki, podominikański, przekształcony w XVII wieku, p.w. Św. Jakuba.
3) Małoszów - kościół p.w. Św. Mikołaja, wzniesiony w 1648 roku, barokowy.
4) Kocina – kościół p.w. Św. Barbary, zbudowany w 1672 roku, barokowy.
5) Kazimierza Wielka – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., zbudowany w 1663 roku przez Stanisława Warszyckiego - kasztelana krakowskiego, bezstylowy.
6) Bejsce – kościół p.w. Św. Mikołaja, gotycki, z XIV w., z kaplicą Firlejów z 1600 roku.
7) Pałac w Bejscach - wzniesiony w 1802 roku, przez architekta Jakuba Kubickiego dla Marcina Badeniego. Jest pierwowzorem warszawskiego Belwederu.
8) Czarnocin – kościół p.w. NMP, wzniesiony oko. 1360 roku przez Ottona z Mstyczowa, gotycki.
9) Sokolina – kościół p.w. Michała Archanioła, wybudowany w latach 1651 – 1660.
10) Zbory ariańskie z XVII wieku w Cieszkowach i Kolosach.

 ARCHITEKTURA    DREWNIANA

1) Gorzków – kościół p.w. Św. Małgorzaty Męczennicy, wzniesiony w 1758 roku przez Józefa Mieroszewskiego, burgrabiego krakowskiego.
2) Cudzynowice – kościół p.w. Św. Antoniego, wzniesiony w 1757 roku przez Teresę Ossolińską, wystrój wnętrz rokokowy.
3) Topola – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, wybudowany w latach 1839 – 1840 w Kazimierzy Małej, w latach 1973 -1974 przeniesiony do Topoli.
4) Stradów – kościół p.w. Św. Bartłomieja, wybudowany w 1657 roku. W kościele znajduje się słynący łaskami obraz NMP z dzieciątkiem, pochodzący z XVII wieku.
5) Rogów – spichlerz z 1684 roku, kościółek cmentarny z 1763, obecnie w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, tam także drewniana dzwonnica z Kazimierzy Wielkiej.

do góry

INNE ATRAKCJE

Największym centrum sportowo rekreacyjnym w naszym powiecie jest Kazimierski Ośrodek Sportowy, czyli wspaniale wyposażona hala sportowa oraz nowoczesny basen. Oddana do użytku w ubiegłym roku kryta pływalnia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w naszym regionie. W dwukondygnacyjnym budynku znajdują się dwa baseny, brodzik dla dzieci, yakuzi, 43 metrowa zjeżdżalnia, bicze wodne, sauny oraz wspaniałe solarium z funkcją odchudzania Body Wave. Do ogrzewania obiektu zostały zastosowane kolektory słoneczne i są to pierwsze urządzenia tego typu na Ponidziu. Miłośników pływania zapraszamy nasz basen czynny we wszystkie dni tygodnia.

do góry

NA WYCIECZKI

krajobrazNa terenie powiatu kazimierskiego nie istnieją znakowane piesze szlaki turystyczne. Fakt ten nie oznacza jednak braku atrakcyjnych miejsc pod względem krajobrazowym i historycznym. Atrakcyjność tych terenów związana jest przede wszystkim z licznymi zabytkami architektury sakralnej i świeckiej, starożytnymi kopcami kurhanami, grodziskami, a więc miejscami o dużej wartości historycznej. Turystom przebywającym na tych terenach można zasugerować kilka kierunków wycieczek:
1. Kazimierza Wielka - Cudzynowice - Topola - Skalbmierz.
2. Opatowiec - Rogów - Bejsce.
3. Krzyż - Czarnocin - Stradów - Drożejowice.

1. Szlak: Kazimierza Wielka - Cudzynowice - Topola - Skalbmierz

Kazimierza Wielka:
Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego wzniesiony w 1633 roku. W latach 1894-95 został rozbudowany i odnowiony. Od strony zachodniej kościoła nad jego wejściem znajdują się tablice z datami budowy i rozbudowy kościoła. Ołtarz pochodzi z początku XIX wieku. Ze zbudowaną w 1845 roku przez Kazimierza Łubieńskiego cukrownią "Łubna" związany jest zabytkowy kompleks rezydencjonalno-przemysłowy. Dzisiejszy Dom Kultury to pałacyk z drugiej połowy XIX wieku. W odległości dwóch kilometrów w kierunku Buska Zdroju wieś Jakuszowice, z pozostałościami kultury trzcinieckiej (ok.1600-1500 lat przed Chrystusem). Przeprowadzone badania archeologiczne odkryły ślady osady z II wieku naszej ery oraz grobowiec wodza Hunów z IV wieku naszej ery. Cennym znaleziskiem  były liczne złote monety pochodzenia rzymskiego. Na południe od Kazimierzy Wielkiej miejscowość Słonowice, gdzie w 1979 roku zostały podjęte prace wykopaliskowe. Prace są w toku, jednak nie doprowadziły do ostatecznej oceny co do faktycznego charakteru znaleziska.

Cudzynowice:
Wieś z pozostałościami murowanego dworu z 1850 roku. Kościół Wszystkich Świętych wzniesiony w 1757 roku. Jest to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej.

Topola:
W parku znajduje się dwór z XX wieku. Kościół Wniebowzięcia N. M. P. wzniesiony w 1840 roku w Kazimierzy Małej, przeniesiony do Topoli w 1973 roku. Przy szosie do Skalbmierza pomnik ku czci 20-u Polaków zamordowanych przez hitlerowców 28.01.1944 r. Szkoła Podstawowa położona na obrzeżach parku nosi imię Mikołaja Reja, który był dziedzicem Topoli.

Sielec:
Tuż przy drodze kapliczka z XIX wieku.
 
Skalbmierz:
Prawdopodobnym założycielem miasta był Skarbimir, wojewoda Bolesława Krzywoustego, najwybitniejszy z możnowładczego rodu Awdańców. Pierwsza wiadomość w źródłach pisanych o Skalbmierzu pochodzi z 1217 roku. Przełomowym momentem  w historii Skalbmierza było otrzymanie od króla Kazimierza Wielkiego dokumentu lokacyjnego. Fakt ten miał miejsce 20.02.1342 roku na zamku w Krakowie. Wychowankiem szkoły, która istniała przy kolegiacie, był pierwszy rektor odnowionej w 1400 roku Akademii Krakowskiej Stanisław ze Skalbmierza. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela ufundowany w połowie XII wieku. Początkowo był to kościół jednonawowy. Obecnie wnętrze kościoła jest trzynawowe. Kościół rozbudowany jeszcze w XII wieku, wtedy to dobudowano wieże. W wieku XV zbudowany został obecny kościół z zachowaniem części romańskich. W nawach wykorzystano sklepienie kolebkowo krzyżowe z XVIII w. Na zachodniej ścianie naw bocznych piękne neogotyckie konfesjonały z przełomu XIX i XX wieku. Nawa środkowa kościoła jest dwukrotnie wyższa od naw bocznych. Barokowe ołtarze z początku XVIII wieku znajdują się przy środkowych filarach. Ołtarz główny z 1908 r. Pomiędzy kolumnami ołtarz Zwiastowania autorstwa Aleksandra Mroczkowskiego z 1909 r. Na kolumnach znajduje się napis informujący, iż obecny ołtarz został wykonany na wzór wcześniejszego z 1626 roku, a który spłonął w roku 1906. Przed kościołem znajduje się kamienna barokowa figura św. Dominika z XVII w. W dzwonnicy dwa dzwony z XV i XVIII wieku.
05.08.1944 roku to najtragiczniejszy dzień w historii Skalbmierza. Wtedy to hitlerowcy dokonali pacyfikacji miasta. Przy ul. Reja znajduje się pomnik upamiętniający śmierć 106 pomordowanych mieszkańców i poległych partyzantów.
W odległości dwóch kilometrów w kierunku Miechowa miejscowość Szarbia. Szkoła w dawnym dworze z XIX w. Pomnik poświęcony mieszkańcom Szarbi zamordowanym podczas pacyfikacji Skalbmierza. Kolejną miejscowością jest Rosiejów z kurhanami należącymi do kultury trzcinieckiej.

2. Szlak: Opatowiec - Rogów - Bejsce

kościółOpatowiec:
Miejscowość położona na lewym brzegu Wisły, w miejscu ujścia Dunajca do Wisły. Od XI wieku do 1772 roku Opatowiec był własnością opactwa benedyktynów z Tyńca-stąd nazwa miejscowości. W latach 1271-1869 Opatowiec posiadał prawa miejskie. W 1283 roku został założony w Opatowcu  klasztor dominikanów. Dawny kościół klasztorny przejął funkcję kościoła parafialnego z XIII wieku, a który został rozebrany w XIX wieku na skutek podmycia jego murów przez wody Wisły. Kościół ten był przebudowywany w XVII i XIX wieku oraz po zniszczeniach I wojny światowej. Na opatowskim rynku znajduje się pomnik poświęcony poległym w walce z okupantem w latach 1939-45. Nad Wisłą znajduje się pomnik upamiętniający 80-tą rocznicę przeprawy legionistów Piłsudskiego z Galicji do Kongresówki. Został on odsłonięty w 1994 roku.

Rogów:
Na rogowskim cmentarzu znajdował się drewniany kościółek M.B. Pocieszenia, który został wzniesiony w roku 1763 jako przyszpitalny. Aktualnie po przeniesieniu znajduje się on w skansenie Tokarnia koło Kielc. Nieopodal miejsca w którym stał ten kościółek późnobarokowa figura Matki Boskiej z 1763 r. W roku 1934 został wzniesiony kościół parafialny Nawiedzenia N.P. Marii. Jest on zbudowany na miejscu wcześniejszych kościołów z XV i XVIII wieku. Dzwonnica kościelna z 1751 roku w stylu barokowym. Nad Wisłą znajdował się zespół dworski, jednak dwór z 1685 roku spalił się w 1944 r. Pozostałością są zachowane elementy budynków i zasypane piwnice.

Bejsce:
Miejscowość położona w pobliżu rzeki Nidzicy. Kościół św. Mikołaja z końca XIV wieku, sąsiaduje od północy z barokową kaplicą św. Anny z 1649 r. Od południowej strony późnorenesansowa kaplica Firlejów pod wezwaniem Matki Boskiej. Kaplica pochodzi z lat 1594-1600. Stanowi ona najcenniejszy zabytek tzw. małej architektury kultowej w okresie późnego renesansu w Polsce. Kaplica z zewnątrz emanuje skromną dekoracją, jednak bogactwo wnętrza jest oszałamiające. Przykładem bogactwa dekoracyjnego jest nagrobek Firlejów porównywalny z najwybitniejszymi dziełami renesansowej sztuki europejskiej. W Bejscach znajduje się również klasycystyczny pałac zbudowany w 1802 roku dla Marcina Badeniego, generalnego zarządcy królewszczyzny, później ministra sprawiedliwości Królestwa Polskiego, przez Jakuba Kubickiego (budowniczego m.in. warszawskiego Belwederu). Obecnie pałac zajmowany jest przez Państwowy Dom Opieki Społecznej. W odległości 1 kilometra na wschód od Bejsc znajduje się kurhan, będący pozostałością kultury trzcinieckiej ze starszego okresu epoki brązu.

3. Szlak: Krzyż - Czarnocin - Stradów - Drożejowice

Czarnocin:
Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia Czarnota, który zapewne był jej właścicielem. W pierwszej połowie XV wieku właścicielem Czarnocina był Jan Długosz, ojciec słynnego historyka. Natomiast sam historyk był właścicielem pobliskich Mękarzowic. W pozostałościach parku dworskiego siedziba Urzędu Gminy. Przykładem stylu gotyckiego jest kościół Wniebowzięcia M.B, wzniesiony w 1360 roku z fundacji Ottona z Mstyczowa. Kościół został odnowiony i przebudowany w 1885 r. Wnętrze kościoła jednonawowe. Ołtarze i ambona rokokowe z połowy XVIII w. Na cmentarzu grzebalnym zabytkowe nagrobki.

Stradów:
Kościół drewniany z 1657 r. Kościół został gruntownie rozebrany w 1983 roku i ponownie postawiony po wymianie zużytych elementów. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII w. W  odległości 750 metrów od kościoła pozostałości grodziska. Istnienie grodziska z XIII X wieku wiązane jest z państwem Wiślan. Gród właściwy o powierzchni około 1,5 hektara nazywany jest przez miejscową ludność Zamczyskiem, otacza go dobrze zachowany potężny wał. Długość wału wynosi około 500 metrów, szerokość u podstawy około 20 metrów, wysokość od wnętrza grodu wynosi od 2 do 6 metrów, natomiast od dna fosy 12 metrów. Gród właściwy otaczają trzy podgrodzia o nazwach miejscowych: Waliki, Mieścisko i najrozleglejsze z nich Barzyńskie, o łącznej powierzchni około 25 ha. Jest to więc największe wczesnośredniowieczne założenie obronne na terenie Polski. W związku z przeprowadzoną reformą administracyjną państwa z dniem 01.01.1999 roku Kazimierza Wielka ponownie stała się siedzibą powiatu.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe
28 - 500 Kazimierza Wielka
ul. T.Kościuszki 12
tel.: (041) 35 02 300

Szpital Rejonowy
ul. Kościuszki 13
28-500 Kazimierza Wielka, tel. (41) 3521518

Komenda Powiatowa Policji
28 - 500 Kazimierza Wielka
ul. Parkowa 1
tel.: (041) 35 21 717

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (powiat.kazimierzaw.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Marka Krupy. Fotografie T. Kościółek.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone