zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
podlaskie
Białystok
Powiat Augustowski
Powiat Hajnówka
Powiat Łomżyński
Powiat Moniecki
Powiat Sejneński
P. Wysokomazowiecki
Suwałki
Powiat Hajnówka

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Północno-wschodnia Polska, ściana wschodnia, Zielone Płuca Polski - tak nazywany jest obszar, gdzie znajduje się Powiat Hajnowski. Administracyjnie powiat należy do województwa podlaskiego, pod względem geograficznym do Równiny Bielskiej, a pod kulturowym... Częste zmiany granic państwowych i administracyjnych spowodowały przemieszanie się różnych narodowości. Dzisiejsze tereny powiatu hajnowskiego były miejscem, gdzie spotykały się kultury:  polska, białoruska, ukraińska, litewska i rosyjska. Wydarzenia historyczne takie jak wojny, migracje, choroby powodowały nasilanie się i słabnięcie oddziaływania poszczególnych narodowości. Dziś najbardziej zauważalny jest wpływ kultury białoruskiej i ukraińskiej, ze znaczną przewagą tej pierwszej.

Ktoś kto odwiedza nasz region po raz pierwszy, może odnieść wrażenie, że znalazł się już za granicą. Często można usłyszeć lokalny, śpiewający dialekt będący mieszanką języków: polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Na pewno też, ktoś kto jest tu po raz pierwszy zwróci uwagę na czteroramienne krzyże. Są to symbole religii prawosławnej, której wyznawcy stanowią większość wśród tutejszej ludności. Dzięki tej właśnie różnorodności religijnej i narodowościowej powiat hajnowski jest miejscem niepowtarzalnym. Wciąż można tu zobaczyć „na żywo” dawne zwyczajne i podziwiać wiejską, drewnianą architekturę.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

SKANSENY

CHATA  STEFANA
Nowoberezowo 90, tel. 085 873 12 10 lub 0602 828 457
skansen czynny codziennie, zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu
stara podlaska chata, gdzie zostały zebrane przedmioty codziennego użytku
właściciel prowadzi również fermę strusi
 
skansenSKANSEN ARCHITEKTURY DREWNIANEJ LUDNOŚCI RUSKIEJ PODLASIA W BIAŁOWIEŻY
Białowieża, ul. Zastawa
zwiedzanie w grupach, po wcześniejszym uzgodnieniu
kontakt: Michał Bajko, tel. 085 683 36 28
drewniane chaty wraz z wyposażeniem, ule, wiatrak, kapliczka

„SIOŁO BUDY” W BUDACH
Budy 41, tel. 085 681 29 78, zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu
prywatny skansen dom wraz ze stodołą oraz oborą, brogiem i obowiązkowo studnią

IZBA REGIONALNA "RUTA"
Skaryszewo 29,
Zwiedzanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel. 085 681 62 79,

Wystawa prezentuje zbiór starych przedmiotów gospodarstwa domowego (tkactwo, rybołówstwo, przedmioty kultu religijnego, książki i dokumenty z XIX wieku)

PRYWATNE MUZEUM WSI  
Narew, ul. Dąbrowskiego 8,
zwiedzanie bezpłatne po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel. 085 681 60 50; prywatny skansen, w którym zgromadzono kolekcję przedmiotów gospodarstwa domowego używanych przez mieszkańców podlaskiej wsi oraz maszyny rolnicze.

MUZEA

MUZEUM PRZYRODNICZO – LEŚNE W BIAŁOWIEŻY
Park Pałacowy 11, tel. 085 681 22 75
godz. otwarcia: w sezonie od 15 kwietnia do 15 października 
- poniedziałek - piątek w godz. 9.00 – 16.30,
- sobota - niedziela  w godz. 9.00 – 17.00,
poza sezonem od 15 października do 14 kwietnia
- wtorek - niedziela w godz. 8.00 – 16.00,
wystawa flory i fauny w postaci tzw. dioram z wyposażeniem w środki audiowizualne
 
MUZEUM KULTURY BIAŁORUSKIEJ W HAJNÓWCE
ul. 3-go Maja 42, tel. 085 682 30 16
godz. otwarcia:
8.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku,
soboty i niedziele w godz. 12.00 – 17.00
wystawy stałe i czasowe dotyczące kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów, w budynku muzeum znajduje się Kino
 
MUZEUM KOWALSTWA I ŚLUSARSTWA W HAJNÓWCE
ul. Lipowa 1 (róg ul. 3 Maja), tel. 085 682 25 64, tel.kom. 601 073 775
godz. otwarcia: wtorek – sobota od 9.00 do 18.00, w niedziele od 10.00 do 18.00
wystawa narzędzi  i wyrobów kowalskich i ślusarskich
(po wcześniejszym uzgodnieniu pokazy kowalstwa)

do góry

INNE ATRAKCJE

REZERWAT POKAZOWY ŻUBRÓW BPN
tel. 681 23 98, zwiedzanie w godz. 9.00 – 16.00, oprócz poniedziałków
zjazd do rezerwatu z trasy Hajnówka –Białowieża
prezentowane są tu zwierzęta zamieszkujące lasy Puszczy Białowieskiej tj.: żubry, jelenie, sarny, łosie, dziki, wilki, a także koniki polskie typu tarpana, krzyżówki żubra z bydłem domowym tzw. żubronie,

okienniceKRAINA OTWARTYCH OKIENNIC
Kraina ta obejmuje swym zasięgiem trzy wsie o unikatowej architekturze: Puchły, Soce i Trześcianka. Zabudowania cechuje bogata dekoracja snycerska, która występuje w formie kolorowych okiennic, narożnic, pod i nadokienników, wiatrownic. Zachowana jest tradycyjna drewniana architektura, którą dostrzec można zwiedzając:

  • kapliczki i cerkwie prawosławne,
  • przydrożne krzyże wotywne,
  • budynki mieszkalne i gospodarcze
  • zagrody.

Trześcianka – (dawniej Trościanica) wieś z XV/XVI w., znajduje się tu cerkiew p.w. Św. Michała Archanioła, dawniej mieściła się tu szkoła cerkiewno – parafialna,
Soce – znajduje się tu kapliczka prawosławna z pocz. XX w., a także budynki z wyjątkową ornamentyką i okiennicami,
Puchły – malownicza wieś z zabytkową drewnianą architekturą, znajduje się tu cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej.

POMNIK ŻUBRA  
Pomnik żubra jest wspaniałą wizytówką miasta i powiatu, znajdującą się na skwerku przy ulicy Zina w Hajnówce. Naturalnej wielkości żubr jest odlany z brązu. Został wykonany przez artystę rzeźbiarza pana Jana Siuta – absolwenta ASP w Krakowie. Stanowi on ogromną atrakcję i przyciąga nie tylko turystów, ale i samych mieszkańców miasta.

kolejkaTURYSTYCZNA KOLEJKA WĄSKOTOROWA
Nadleśnictwo Hajnówka KOLEJKI LEŚNE, ul. Dzielnicowa 12, 17-200 Hajnówka
tel. (085) 682-26-89, e-mail: kolejki_lesne@wp.pl
 
Na terenie Puszczy Białowieskiej rozmieszczona jest sieć kolejek wąskotorowych, zbudowana przez Niemców eksploatujących puszczę w czasie I wojny światowej. Były one wykorzystywane do końca lat 80-tych XX wieku do wywozu drewna z puszczy. Obecnie wykorzystuje się około 17 km kolejek. Stanowią one jedną z najciekawszych atrakcji regionu – oryginalną formę poznania przyrody.
·        kolejka jeździ przez cały rok
·        przejazdy grupowe po wcześniejszym zamówieniu
·        maksymalna liczba osób na wszystkich trasach – 150
·        trasy przejazdu:
TRASA HAJNÓWKA – TOPIŁO (czas przejazdu: ok. 4 godz., 11 km)
TRASA HAJNÓWKA – POSTOŁOWO (czas przejazdu: ok. 2 godz., 6 km)
 
Maksymalny czas przejazdu i pobytu – 5 godzin. Powrót przed godziną 22.00.
Opłata za spóźnienie się grupy 100 zł+ 7% VAT za każdą godzinę.
W sezonie letnim organizowane są wyjazdy kolejki dla osób indywidualnych, dokładne informacje w biurze kolejek, jak również w punktach informacji turystycznych.

do góry

NA WYCIECZKI

Masiewo - Kosy Most (tzw. Wilczy Szlak, zielony, 16 km)
Szlak znajduje się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się w uroczysku Kosy Most, gdzie postawiono wieżę widokową, przeznaczoną głównie do obserwacji ptaków w dolinie Narewki. Dalej prowadzi do uroczyska „Wilczy Szlak”, od którego nazwano tą trasę. Do 1996 roku, czyli do chwili powiększenia parku narodowego "Wilczy Szlak" istniał jako rezerwat utworzony w celu ochrony dorodnych drzewostanów dębowych. Dalej, leśnymi drogami szlak prowadzi do uroczyska „Głuszec”, który jest traktowany jako ostoja głuszca. Koniec szlaku znajduje się w Masiewie, na tzw. Polanie Masiewskiej. 
 
widok 1Masiewo - Uroczysko „Głuszec” - Masiewo 
(tzw. Wokół Uroczyska „Głuszec”, czerwony, 6,5 km)
Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu „Głuszec” włączonego w 1996r. do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy). Częściowo pokrywa się z Wilczym Szlakiem.
 
Hajnówka - Białowieża (zielony, 25 km)
Szlak biegnie przez Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera, który chroni florę i faunę Puszczy oraz kurhany z X-XIII wieku. W połowie trasy, szlak przecina szosę Hajnówka- Białowieża, tuż przy Osadzie Zwierzyniec. Dalej szlak prowadzi do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, w którym można zobaczyć zwierzęta żyjące w Puszczy: wilki, dziki, sarny i oczywiście żubry. Końcowym przystankiem jest Białowieża.

Hajnówka - Narewka „Szlak walk partyzanckich” (czerwony, 22 km)
Początkiem szlaku jest Hajnówka - miasto powiatowe, ośrodek kulturalny i doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki po Puszczy Białowieskiej. Szlak biegnie przez rezerwat „Lipiny”, utworzony w celu zachowania jedynego na terenie Puszczy stanowiska dębu bezszypułkowego oraz tajemniczy rezerwat „Szczekotowo”, gdzie znajdują się starosłowiańskie cmentarzyska kurhanowe z X -XIII wieku. Ciekawym obiektem znajdującym się na szlaku jest prawosławna kapliczka z cudownym źródełkiem, znana pod nazwą „Krynoczka”. W 1999r. obchodzono 150-lecie istnienia świątyni. Podążając dalej Lipińskim Traktem dociera się do wsi Świnoroje, gdzie znajduje się pole namiotowe oraz ścieżka edukacyjna „Pod Dębami”. Szlak kończy się w Narewce.
 
Hajnówka - Orzeszkowo - Hajnówka 
„Szlak Śladami Powstania Styczniowego” (niebieski, 31 km)

Szlak ma charakter obwodnicy turystycznej. Biegnie obrzeżami Puszczy oraz przez malowniczą dolinę rzeki Chwiszczej do wsi Orzeszkowo, gdzie znajduje się pomnik powstańców rozstrzelanych w 1863r. oraz krzyż z czasów II wojny światowej postawiony przez mieszkańców w podziękowaniu za ocalenie wsi przed spaleniem. Dalej szlak zagłębia się w leśne ostępy, doprowadzając do „Car Dębu”. Jest on zaliczany do największych drzew w Puszczy i mimo tego, że od kilkunastu lat jest uschnięty to wciąż stoi, strzegąc lasu. Kierując się na wschód dotrzemy do kolejki wąskotorowej. Stamtąd szlak prowadzi do Hajnówki, przecinając rzekę Leśną oraz mijając rezerwat „Głęboki Kąt”, w którym chroniony jest bór świerkowy o charakterze borealnym. 
 
szlakBiałowieża - Czerlonka Osada – Zwierzyniec (niebieski, 17 km)
Rozpoczyna się przy zabytkowym, drewnianym dworcu Białowieża Towarowa (obecnie mieści się tam stylowa "Restauracja Carska").
Przez wsie Podolany I i Podolany II prowadzi do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, w którym można prowadzić zielone lekcje oraz organizować konferencje. Dalej Trybem Jagiellońskim do Czerlonki, a stamtąd do Osady Zwierzyniec.

Białowieża - Topiło (żółty, 19 km)Szlak prowadzi przez różne typy lasu. Biegnie on głównymi drogami puszczańskimi przez rezerwaty: „Podcerkwa”, „Berezowo”, „Olszanka Myśliszcze”, „Michnówka” i " Lasy Puszczy Białowieskiej". Rezewaty chronią przede wszystkim miejsca bytowania motyli dziennych i kraśników. Szlak kończy się w leśnej osadzie Topiło, gdzie znajduje się końcowy przystanek kolejki wąskotorowej. Wokół znajdujących się tam stawów poprowadzono ścieżkę edukacyjną „Leśne Osobliwości”.

Białowieża „Miejscami Pamięci Narodowej” (czerwony, 14 km)
Szlak o charakterze okrężnym. Rozpoczyna się w Białowieży, biegnie niedaleko zabytkowego, drewnianego dworca Białowieża Towarowa (obecnie w budynku tym znajduje się stylowa "Restauracja Carska"), docierając do położonego w lesie Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Następnie przez wsie Podolany I i Podolany II wraca do Białowieży. Szlak pokrywa się częściowo ze ścieżką edukacyjną „Krajobrazy Puszczy”. 

Białowieża - Siemianówka (niebieski,41 km)
Szlak prowadzi przez wieś Pogorzelce, gdzie zachowała się drewniana architektura wsi podlaskiej. Następnie przez uroczysko Stara Białowieża (Szlak Dębów Królewskich), Gruszki, Babią Górę (wieża widokowa) i kończy się w Siemianówce. W Siemianówce można podziwiać drewnianą architekturę oraz cerkiew św. Jerzego Zwycięscy z XVIII w.. Ciekawostką jest fakt, że wieś leży poniżej poziomu wody Zalewu Siemianówka i jest chroniona wałem przed zalaniem.

Białowieża - Narewka (żółty, 21 km)
Trasa biegnie przez wieś Pogorzelce i Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa scieżka - Szlak Dębów Królewskich. Dalej Drogą Narewkowską szlak prowadzi do Narewki.

„Miejsce Mocy” (czarny, 5,5 km)
Jest to starosłowiańskie miejsce kultu. Znajduje się tam tajemnicze skupisko drzew, zniekształcone świerki, dęby, grusze i głogi oraz kamienny krąg. Radiesteci, którzy przeprowadzili badania tego miejsca, stwierdzili występowanie tzw. pozytywnego promieniowania.

cesarska"Carska Tropina" (czarny, 4 km)
Dawna droga myśliwska, obecnie jest to szlak łączący wieżę widokową na Kosym Moście ze szlakiem niebieskim Białowieża - Siemianówka. Na szlaku zostały wybudowane kładki i punkt widokowy nad Narewką.

"SZLAK PRAWOSŁAWNYCH ŚWIĄTYŃ"  (żółty,164 km)
Białystok-Dojlidy-Halickie-Zwierki-Pasynki-Zabłudów-Ostrówki-Pawły-Ryboły-most na rzece Narew-Ploski-Knorozy-Chraboły-Rajsk-Haćki-Hryniewicze Duże-Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Szczyty-Czyże-Nowoberezowo-Hajnówka-Dubiny-Wasilkowo-Łosinka-Chrabostówka-Naew-IwankiRohozy-Trześcianka-Folwarki Tylwickie-Topolany-Hieronimowo-Michałowo.
Szlak promuje kulturę prawosławia na Północnym Podlasiu-zabytkowe w znacznej części drewniane cerkwie i inne obiekty kultu: kapliczki, krzyże wotywne. Szlak ten w swym przebiegu prezentuje m. in. różnorodne w stylu i wieku świątynie Bielska Podlaskiego, znany w całym kraju a także za granicą Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce oraz ciekawe miejscowości takie jak:
Ploski - tu znajduje się zabytkowa kaplica słupowa z 1863r. zwana „latarnią zmarłych”;
Chraboły - tu godne odwiedzenia jest uroczysko Głowkowo, w którym wg. legendy objawiła się ikona Matki Bożej;
Haćki – tu zaś można obejrzeć dobrze zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko, zwane przez miejscową ludność „zamkiem”;
Orla – we wsi znajduje się synagoga i cmentarz żydowski (kirkut) oraz drewniana cerkiew na kamiennej podmurówce podmurówce 1797r.;
Szczyty Nowotwory – tu warto zobaczyć drewniany dwór A. Wiewiórskiego z poł. XIX w. oraz uroczysko „Hrabniak”, na którym znajduje się cmentarz z grobami w obstawach kamiennych z X i XII w.
   
"CARSKI SZLAK"  („Carski Hostineć”) – szlak liczy ok. 35 km
Studziwody-Bielsk Podlaski-Widowo-Użyki-Łoknica-Podrzeczany-Czyże-Osówka-Kojły-Nowe Berezowo-Czyżyki-Hajnówka.
Warto również zboczyć z głównej trasy aby zobaczyć pobliskie ciekawe wsie takie jak Szczyty, Lady, Cmentarzysko Hrabniak (znajduje się ono w połowie drogi między Czynami a Zbuczem), Grodzisko Okopy (dobrze widoczny z szosy Bielsk Podlaski-Hajnówka). 
Carski Hostineć - dawniej była to droga, prowadząca przez Bielsk do Białowieży, którą podróżowali rosyjscy carowie, książęta, arystokraci.

SZLAKI ROWEROWE

Hajnówka - Orzeszkowo – Hajnówka (niebieski, 42 km)
Szlak został wyznakowany jako pętla. Prowadzi przez różne siedliska leśne oraz malownicze doliny rzek Chwiszczej i Leśnej. Biegnie do miejscowości Topiło, gdzie znajduje się końcowy przystanek kolejki wąskotorowej oraz ścieżka edukacyjna wokół stawów utworzonych na rzece Perebel.

wieżaDubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża (zielony, 41 km)
Szlak rozpoczyna się w Dubiczach Cerkiewnych -siedzibie gminy i urokliwej miejscowości turystycznej. Biegnie tuż przy Ośrodku Wypoczynkowym ”Bachmaty”, gdzie można wynająć domek campingowy i wypożyczyć sprzęt sportowy. Dalej szlak biegnie do Werstoku (gdzie znajduje się tu drewniana cerkiew z 1769 roku), a następnie do położonej w środku lasu osady Topiło i dalej leśnymi drogami przez rezerwaty przyrody do Białowieży.
 
Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (czerwony, 85 km)
Szlak znajduje się na terenie 5 gmin. Rozpoczyna się w Hajnówce i przebiega  następującą trasą: Czyże – Zbucz – Stary Kornin – Dubicze Cerkiewne – Grabowiec – Kleszczele – Czeremcha – Wólka Terechowska  - Biała Straż – Wiluki – Piaski (tu łączy się z dwoma innymi szlakami rowerowymi). Szlak prowadzi zarówno przez tereny leśne, jak i przez tereny rolnicze gdzie można obserwować sposób gospodarowania człowieka. Na szlaku znajdują się również urokliwe cerkwie i wioski z zachowana architekturą wsi podlaskiej.

 

Szlaki narewkowskie
Szlaki wytyczone w postaci trzech pętli o różnej długości:

Mała pętla (długość: 18 km; składa się z dwóch odcinków:  9 km szlak czarny, 9 km szlak zielony): Narewka – Janowo - składnica Szypulowa - Kosy Most – Gruszki – Narewka
Średnia pętla (długość: 36 km; szlak zielony) : do Kosego Mostu przebieg jak w przypadku małej pętli – Uroczysko Wilczy Szlak (zielony) – Zamosze – Masiewo I – Masiewo II –  Olchówka – Guszczewina – Narewka
Duża pętla (długość: 45 km; składa się z dwóch odcinków: 20 km szlak zielony, 25 km szlak niebieski): do wsi Masiewo I analogicznie jak pętla średnia – ścieżka edukacyjna OTOP Masiewo - Zalew Siemanówka (wieża widokowa „Maruszka”) – Siemieniakowszczyzna – Siemanówka – Leśna – Mikłaszewo – Narewka
Szlak łączy wiele ciekawostek przyrodniczych i kulturowych, m.in.: pomnikowe dęby i sosny, „zakochane drzewa”, wieże widokowe, cerkiew, kirkut, Izbę Przyrodniczo-Leśną w Nadleśnictwie Browsk. Trasy o różnej długości umożliwiają każdemu poznanie przynajmniej fragmentu Puszczy i jej okolic.                
 
PODLASKI SZLAK BOCIANI (czerwony, 206 km)
Białowieża(BPN) – Gruszki – Narewka – Narew – Trześcianka – Puchły – Doktorce – Suraż - Kurowo (NPN) – Tykocin – Osowiec - Twierdza (BPN) – Goniądz
Szlak prowadzi turystę poprzez dobrze oznakowaną sieć tablic informacyjnych, drogowskazów i znaków drogowych opatrzonych rozpoznawalnym logo (lecący bocian). W wielu punktach na szlaku można również wypożyczyć kajaki, popływać tradycyjną łodzią „pychówką”, pojeździć konno. Wyznaczony szlak jak żaden inny zapoznaje turystę z życiem i zwyczajami Bociana Białego.
Łącznie w granicach powiatu hajnowskiego znajduje się 7 ścieżek rowerowych  o długość 473 km.

Szlak samochodowy (długość ok. 90 km)
Trasa przebiega przez ciekawe miejscowości i leśne osady Regionu Puszczy Białowieskiej. Wśród malowniczych krajobrazów łąk, pól i lasów znajdują się bogate w symbolikę prawosławne cerkwie.
Na trasie głównymi atrakcjami są: skansen „Chata Stefana” w Nowym Berezowie, której właściciel prowadzi również hodowlę strusi; ostoja ciszy wokół stawów w Topile wraz ze  ścieżką edukacyjną „Leśne osobliwości”, kąpielisko „Bachmaty”. Dodatkową atrakcją są spotkania z mieszkańcami tego regionu, poznanie ich korzeni kulturowych, religijnych i historycznych oraz oryginalna, drewniana architektura zabudowań. Szlak nie jest jeszcze oznakowany.

PROPONOWANE TRASY WYCIECZEK

TRASY CAŁODNIOWE:

BIAŁOWIEŻA
Obiekty warte zwiedzenia: Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Obszar Ochrony Ścisłej, Szlak Dębów Królewskich, ścieżka edukacyjna „Żebra Żubra”, Park Pałacowy, Cerkiew Św. Mikołaja z ceramicznym ikonostasem, a także Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”.
Przebieg trasy jest uzależniony od zainteresowań uczestników i od czasu, jaki mogą poświęcić na zwiedzanie poszczególnych obiektów. 

widokOKOLICE HAJNÓWKI
Szlak samochodowy – Hajnówka, Orzeszkowo, Topiło, Długi Bród, Werstok, Wojnówka, Starzyna, Jodłówka, Opaka Duża, Dobrowoda, Kleszczele, Jelonka, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowoberezowo, Hajnówka
Na trasie głównymi atrakcjami są: „Chata Stefana” - ferma strusi i miniskansen w Nowym Berezowie, ostoja ciszy wokół stawów na Topile wraz ze ścieżką edukacyjną „Leśne osobliwości”, czy też kąpielisko wodne „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych Dodatkową atrakcją mogą być spotkania z mieszkańcami tego regionu, poznanie ich korzeni kulturowych, religijnych i historycznych oraz oryginalna, drewniana architektura zabudowań (długość trasy ok. 90 km).
Szlak nie jest jeszcze oznakowany, dostępny jest folder z opisem głównych atrakcji wraz z mapką trasy.
   
TRASY PÓŁDNIOWE

ZWIEDZANIE HAJNÓWKI
Obiekty warte zwiedzenia: Sobór Św. Trójcy, Muzeum Kultury Białoruskiej oraz Muzeum Kowalstwa. Dodatkową atrakcją jest targowisko – dni targowe: środa i sobota. 
OKOLICE HAJNÓWKI
Przebieg proponowanej trasy: Hajnówka – wyjazd drogą nr 685 na Białystok, na 7 km, w Nowosadach skręcamy do Narewki drogą nr 687, po przejechaniu 18 km docieramy do Świnoroj (ścieżka edukacyjna „Pod Dębami”), dalej jedziemy do Narewki (1,5 km) - z Narewki wyjeżdżamy drogą na Białowieżę, kierując się do Gruszek (3,5 km), gdzie swoją siedzibę ma Nadleśnictwo Browsk (Izba Leśna). Następnie jedziemy do Siemianówki (9 km), w której skręcamy na Babią Górę, aby dojechać do wieży widokowej przy zalewie wodnym (3 km); wracamy do Siemianówki i wyjeżdżamy z niej drogą na Tarnopol do Bondar (14,5 km) – z Bondar (tama) wracamy do Hajnówki drogą nr 687 przez Narewkę i Nowosady (długość trasy ok.100 km). 
KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC (TRZEŚCIANKA, SOCE, PUCHŁY)
Przebieg proponowanej trasy: wyjeżdżamy z Hajnówki drogą nr 685 na Białystok, przejeżdżamy przez Narew (21 km) i po 32 km docieramy do Trześcianki. Krainę Otwartych Okiennic można przejechać robiąc pętlę Trześcianka – Soce (3,8 km) – Puchły (14 km) – Trześcianka (4 km); długość trasy ok.107 km.

do góry

PRZYDATNE INFO

CENTRUM TURYSTYKI REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka, e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl
tel. 682 43 81, fax 682 51 41

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
www.bpn.com.pl , e-mail:infobpn@bpn.com.pl,
Park Pałacowy, 17-230 Białowieża, tel. 681 29 01

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
tel. (085) 6822718, (085) 6824837

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 190, tel. 085 682 92 02

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Hajnówce (powiat.hajnowka.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Agnieszki Łapińskiej.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone