zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
dolnośląskie
Bolesławiec
Dzierżoniów
Góra
Jawor
Jelenia Góra
Kłodzko
Legnica
Lubań
Oleśnica
Oława
Polanica Zdrój
Wałbrzych
Wrocław
Ząbkowice Śląskie
Lubań

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Lubań - jest miastem szczególnym. Potrafi połączyć historię z nowoczesnością. Założone w 1220 r. na Prawie Magdeburskim, niestety doświadczone przez II wojnę światową, gdyż zniszczeniu uległo 80% centrum. Dzięki planowi rewitalizacji lubańskiej starówki, jako samorząd miasta stworzyliśmy warunki do wybudowania przez prywatnych inwestorów ponad 80 nowych kamienic, nawiązujących do zabudowy historycznej, przez co lubańska starówka przypomina dziś stare miasto łużyckie.

O dobrym położeniu Lubania świadczą również odległości do takich stolic europejskich, jak Berlin - 200 km, Praga - 150 km, czy Wiedeń - 400 km.

W bezpośredniej bliskości znajdują się dwa sztuczne zbiorniki wodne wykorzystywane na rekreację i sporty wodne, położone wśród łagodnych wzgórz u stóp monumentalnego zamku Czocha. Dla osób lubiących góry atrakcją jest pasmo Karkonoszy położonych w odległości od Lubania o 30 km, zapewniających możliwości w lecie turystyki pieszej a w zimie uprawiania sportów zimowych.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

ratuszRenesansowy Ratusz Miejski
Jest najcenniejszym zabytkiem Lubania i jedną z najpiękniejszych budowli renesansu na Śląsku. Budowie ratusza towarzyszyły niecodzienne okoliczności. W 1538 r. Rada Miejska wykupiła dom przy południowej pierzei rynku wraz z przyległym doń ogrodem. Właściciela owego domu z powodu jego "niezgodliwego" usposobienia nie chciano mieć za współobywatela. W 1539 r. zakupiony dom zburzono i na jego miejscu rozpoczęto budowę ratusza. W pracach bierze udział H. Lindener, znany ze swej działalności również w innych miastach Dolnego Śląska. Na budowę ratusza przeznaczono duże sumy i już w 1544 r. prace zakończono. Niestety, jeszcze w tym samym roku ratusz spłonął w ogromnym pożarze miasta. Spłonęły księgi miejskie, jak również obrazy, kosztowności i całe wyposażenie ratusza. Odbudowa trwała dość długo, tak że jeszcze pod koniec 1556 r. wnętrza nie były odrestaurowane, a dopiero w 1561 r. pokryto hełm wieży. W 1627 r. przystąpiono do budowy nowej sali obrad, nazwanej później królewską. Kolejne pożary niszczą ratusz w latach 1659 (odbudowa w 1661 r.) i 1760 (odbudowa w 1769 r.). W czasie II wojny światowej na skutek działań wojennych ratusz uległ częściowemu zniszczeniu. W roku 1950 przystąpiono do jego rekonstrukcji. W chwili obecnej jest jednym z najładniejszych zabytków Lubania, w którym siedzibę ma Urząd Stanu Cywilnego, Muzeum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna i Sala Rajców.

Baszta Bracka
Swą potężną bryłą stanowi dominatę architektoniczną od południowej strony miasta. Zbudowana została najprawdopodobniej wraz z całym systemem obronnym w 1318 r. Usytuowana tuż przy bramie Brackiej, pomiędzy dwoma pasami murów, spełniała funkcję obronną w stosunku do basztabramy, jak i pobliskiego klasztoru franciszkanów. Wzmiankowana jest w kronice w 1510 r. z okazji pokrycia jej dachem miedzianym, jak również w 1571r. z okazji prac przy naprawie zwieńczenia baszty. Baszta założona na planie cylindrycznym zbudowana jest z kamienia bazaltowego w partii dolnej, w górnej zaś z cegły. Ceglany krenelaż, stanowiący zwieńczenie wieży dodany został w XIX wieku. Drugą linie krenelażu tworzy pas z muru o profilu schodkowym, z półokrągło zamkniętymi blendami. Na wysokości 2/3 wieży znajduje się wykusz latrynowy.

dom pod okrętem"Dom pod okrętem"
Jest jedną z najcenniejszych pozostałości, świadczących o handlowym charakterze miasta. Rodzina Kirchoffów, w której posiadaniu przez długi czas znajdował się ten dom, była notowana w księgach miejskich Lubania już w 1495 r. Kirchoffowie parający się handlem płótna cieszyli się w mieście dużym uznaniem, biorąc czynny udział w organizacji życia miejskiego. "Dom pod Okrętem" został zbudowany w 1715 r. przez Jana Kirchoffa (data zachowana na chorągiewce wietrznej). W 1820 r. przechodzi na własność rodziny Rostów, a w połowie XIX wieku zostaje gruntownie przebudowany. Od 1930 do 1945 r. Muzeum Miejskie. Zniszczony w czasie II wojny światowej odbudowany zostaje dopiero w latach 70-tych. Na portalu widnieje płaskorzeźba w kamieniu przedstawiająca żaglowiec na morzu - stąd nazwa "Dom pod Okrętem".

Wieża Kramarska
Jest pozostałością po pierwszym Ratuszu, który spłonął w 1487 roku. Zniszczony ratusz przez kilkakrotne pożary w cztery lata później zostaje całkowicie rozebrany. Pozostała wieża po ratuszu została obudowana budynkami mieszkalnymi tworząc blok śródrynkowy, który po pożarze, w pierwszych powojennych latach, został rozebrany. Pozostała wieża obudowana współczesnym parterowym niskim budynkiem od 1/3 wysokości przechodzi w oktogon, murowana z cegły i kamienia, wsparta przyporami, przepruta niewielkimi okienkami, przykryta prostym niskim hełmem stożkowym. Nazwę "Kramarska" wzięła wieża od bud i kramów, skupiających się tu niegdyś, w których rzemieślnicy lubańscy rozkładali swe towary na cotygodniowym targu.

dom solny"Dom Solny" – spichlerz
Stosunkowo dobrze zachował się "Dom Solny", zwany także "Domem Zbożowym", wzniesiony z fundacji Rady Miejskiej w latach 1537 - 39. Przeznaczony był na magazynowanie zboża i soli. Nie przedstawia on szczególnych wartości architektonicznych, jednak jest historycznym dokumentem epoki. Budynek 3-kondygnacyjny na planie prostokątnym, zbudowany z kamienia bazaltowego, położony jest między pierwszym i drugim pasem murów obronnych. Na tynkowanym pasie podgzymsowym od strony południowej częściowo zachował się słabo czytelny napis z datą r. 1539. Całość zwarta, prosta i surowa z małymi otworami okiennymi. Rolę magazynu na sól i zboże spełniał do XIX wieku, kiedy to zmienił swoje przeznaczenie na więzienie miejskie. W późniejszym czasie miasto wydzierżawia pomieszczenia górne kupcom na magazyny, parter zajmuje straż przechowując sprzęt strażacki. Obecnie stoi niezagospodarowany.

Wieża Trynitarska
Dzwonnica dawnego kościoła parafialnego św. Trójcy. Kościół ten wymieniony jest w dokumentach już w 1320 r. Była to budowla kamienna o układzie trzynawowym, halowym, z wydłużonym prezbiterium. Po wielkim pożarze w 1760 r. kościół nie dźwignął się ze zgliszcz. Pozostała po nim jedynie wieża dzwonnicza, założona na rzucie kwadratu, górą przechodząca w ośmiobok. Ciekawostką jest zachowany nagrobek barokowy Johanna Vinoklena.

kościółKościół Rzymsko - Katolicki p.w. Trójcy Świętej
Pobudowany w latach 1859 - 1861, w miejscu dawnej Bramy Nowogrodzieckiej w północnej części miasta, w pobliżu klasztoru Magdalenek. Wzniesiony w okresie intensywnego rozwoju przemysłowego miasta i wzrostu liczby ludności katolickiej. Styl neogotycki. Obraz ołtarzowy św. Trójcy wykonany przez Engerta, dyrektora szkoły artystycznej w Pradze, ołtarze boczne wykonane przez artystę z Monachium Hauschilda. Kościół zbudowany z cegły i kamienia.

Kościół Ewangelicko – Augsburski
Wybudowany został w połowie XV wieku w stylu neo - gotyckim na miejscu kaplicy, która spłonęła. Przez 200 lat Kościół pełnil funkcję kaplicy cmentarnej, wokół znajdował się cmentarz. Od XVII wieku Kościół ten służył mieszkańcom wyznania protestanckiego pobliskiej śląskiej wsi Uniegoszcz.

Muzeum regionalne
Dotyczą historii miasta i regionu. Składają się na nie materiały ikonograficzne z XVIII do XIX w. (stare pocztówki, fotografie, litografie) starodruki, drzeworyty, akwarele, obrazy olejne. Do ciekawych zasobów należą znaleziska archeologiczne z terenu miasta, przedmioty codziennego użytku - naczynia ceramiczne, szklane, narzędzia rolnicze i wyroby rzemieślnicze.
W muzeum znajduje się także kolekcja pamiątek kombatanckich (dokumenty, zdjęcia, odznaki, odznaczenia, mundury, sztandary), związanych z działalnością Związku Osadników Wojskowych w latach 1945 - 1948 oraz kolekcja amatorskiej twórczości plastycznej z lat 80 i późniejszych.
Adres: 59-800 Lubań, ul. Rynek 1 tel. (075) 722 32 13
Dla zwiedzających otwarte codziennie z wyjątkiem poniedziałków:
wtorek - piątek w godz. 9.00 - 15.30
sobota - niedziela w godz. 10.00 - 16.00
Bilety wstępu: normalny - 2 zł, ulgowy - 0,50 zł

do góry

INNE ATRAKCJE

mury obronneMury obronne
Wzniesione zostały w 1318 r. Użyty przy ich budowie kamień bazaltowy, wydobywany w pobliskich kamieniołomach był materiałem bardzo często stosowanym w budowlach Lubańskich. Mury grubości 2,4 m posiadały górny chodnik i wzmocnione były półkolistymi basztami. W obiegających miasto podwójnym pasem murach, znajdowały się pierwotnie cztery główne bramy: Bracka, Mikołajska, Zgorzelecka i Nowogrodzka. Mury były otoczone fosą. W latach 70-tych XIX wieku mury częściowo rozebrano, fosy zasypano i urządzono promenady. Do dziś zachowały się fragmenty murów od strony płn. - zach. (od ul. Ratuszowej do wylotu ul. Wrocławskiej) oraz fragment podwójnego pierścienia murów w rejonie pl. Strażackiego (na przestrzeni od wylotu ul. Spółdzielczej do tzw. "Domu Solnego").

Budynek dawnego gimnazjum
Zbudowany w 1588 r. jako fundacja kanclerza Adriana Albinusa. Przeznaczony był dla gimnazjum łacińskiego typu humanistycznego, które w XVII wieku było znane na całych Górnych Łużycach. Budynek ulegał kilkakrotnym pożarom, a następnie przebudowom. I tak po pożarze w 1659 - 60 r. gimnazjum zostaje odbudowane i rozszerzone w kierunku ogrodu klasztornego. Po zniszczeniach, spowodowanych wielkim pożarem w 1760 r. znów zostaje odbudowane w 1762 r. i następna przebudowa następuje w 1882 r. Budynek założony jest na planie prostokąta, zbudowany z cegły, otynkowany. W fasadzie głównej wmurowany jest kamienny portal barokowy z datą 1752 r. Po bokach portalu znajdują się dwie tablice fundacyjne. Przebudowane wnętrze nie zachowało dawnych elementów, jedynie w sieni, na osi wejścia znajduje się zachowane sklepienie żaglaste. Budynek mieści się przy ul. Szkolnej.

do góry

NA WYCIECZKI

park"Park na Kamiennej Górze",
położony w południowo-zachodniej części miasta, założony został w II połowie XIX w. w stylu krajobrazowym na kanwie naturalnego drzewostanu. Cennym jego walorem jest urozmaicony teren, grupy zieleni wysokiej, układ komunikacyjny (aleje) oraz zachowane relikty wulkanizmu. Ważne elementy kompozycyjne stanowią: budynek Szkoły Muzycznej tzw. Zameczek oraz amfiteatr. Na terenie parku znajduje się wiele pomników przyrody, w tym jeden przyrody nieożywionej, którym jest dawny kamieniołom bazaltu. W parku odkryte są dwie ściany kamieniołomu południowo - wschodnia i południowo - zachodnia o długości około 100 m, które posiadają znakomicie wyeksponowane struktury kolumnowego ciosu termicznego o wysokości 10 - 15 m. Przy wejściu od ul. Dąbrowskiego znajduje się odsłonięcie utworów bazaltowych, gdzie wśród słabo zwięzłych popiołów wulkanicznych znajdują się kuliste i owalne bomby wulkaniczne. Na Kamiennej Górze utworzono dwie ścieżki dydaktyczne pieszo - rowerowe pn. "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" i "Szlakiem Pomników Przyrody Ożywionej". Na trasie powyższych ścieżek znajdują się stanowiska obserwacyjne wraz z tablicami dydaktycznymi, z których mogą korzystać nie tylko uczniowie naszych szkół ale także mieszkańcy Lubania i zwiedzający nasze miasto turyści. W Informacji Turystycznej znajdującej się przy ul. Brackiej 12, można zakupić przewodniki po tych ścieżkach.

Rzeka Kwisa
Przepływająca przez miasto rzeka Kwisa należy do jednych z najpiękniejszych rzek woj. dolnośląskiego, posiadając zarówno cechy rzeki górskiej jak i nizinnej. W wielu jej odcinkach można obserwować naturalne twory przyrody - przełomy, progi, zakola, starorzecza. Na szczęście Kwisa posiada bardzo pierwotny charakter, w niewielkim stopniu zmieniony przez człowieka. Rzeka ta należy również do jednych z czystszych w Polsce, co sprawia, iż jest rajem dla ryb (i wędkarzy). W wodach rzeki Kwisy występują chronione gatunki ryb takich jak strzebla potokowa, śliz czy też pstrąg potokowy, płoć, jelec, kleń słonecznica, leszcz, kiełb, brzana, ciernik, głowacz białopłetwy czy okoń. Rzeka od 1996 r. objęta jest programem zarybiania narybkiem lipienia i pstrąga potokowego. Dzięki staraniom Polskiego Związku Wędkarskiego odcinek rzeki Kwisy przepływający przez miasto, wyłączony został z połowu ryb, w celu stworzenia im ostoi do rozrodu (głównie dla pstrąga i lipienia). Miasto stara się o objęcie doliny rzeki Kwisy ochroną jako obszar chronionego krajobrazu, a niektóre odcinki także jako park krajobrazowy (uznano ten wniosek już w strategii i w planie zagospodarowania przestrzennego woj. dolnośląskiego).

do góry

PRZYDATNE INFO

Punkt Informacji Turystycznej i Europejskiej
adres: 59-800 Lubań, ul. Bracka 12
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30
e-mail: it@luban.pl
telefon/fax: (075) 722 25 41, 646 44 74

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBANIU
adres: 59-800 Lubań, ul. Sikorskiego 4, tel. (075) 722 90 00, 722 90 22, tel. alarmowy - 997, fax (075) 722 90 42

Pogotowie Ratukowe, 59-800 Lubań, ul. Łączna 3, tel. (075) 722 29 33, tel. alarmowy - 999

Informacja PKP
adres: 59-800 Lubań, ul. Dworcowa 1
telefon: (075) 722 94 36 lub 722 20 14 (kasa biletowa), 722 36 96

Informacja PKS
adres: 59-800 Lubań, ul.Papieża Jana Pawła II 3
telefon: (075) 722 20 45, fax (075) 722 27 96
zajezdnia: 59-800 Lubań, ul. Zgorzelecka 82

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone