zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
świętokrzyskie
Gmina Busko-Zdrój
Kielce
Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat Jędrzejowski
Powiat Kazimierski
Powiat Konecki
Powiat Włoszczowski
Sandomierz
Skarżysko-Kamienna
Starachowice
Gmina Busko-Zdrój

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Busko-Zdrój jest jednym z głównych uzdrowisk polskich. Położone jest w południowej części woj. świętokrzyskiego, w odległości 50 km na południe od Kielc i 80 km na północ od Krakowa. Leży na wysokości 220-250 m n.p.m. w regionie zwanym Ponidzie i rozciąga się na zboczach Garbu Wójczańsko-Pińczowskiego.

Odkrycie po II wojnie światowej nowych bogatych złóż wód siarczkowych umożliwiło dalszy rozwój uzdrowiska. Od początku lat 60-tych rozpoczęto budowę nowych sanatoriów: Związku Inwalidów „Nida”, Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”, a w latach 70. „Włókniarz”,„Rafał”,„Radek” (dziś Hotel „Gromada”), a w następnych latach - sanatorium „Zielona”. Dla dzieci niepełnosprawnych wybudowano nowoczesny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dzisiejsze Busko, to prężnie rozwijający się ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy, centrum administracyjne, stolica powiatu buskiego. Okoliczne wsie stanowią region rolniczy, gdzie przeważają uprawy warzyw oraz sadownictwo, a najmodniejszą sferą działania gospodarstw wiejskich jest ostatnio agroturystyka.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Architektura XIX –wieczna uzdrowiska i założenia ogrodowe:
1. Łazienki zbudowane w 1836r. przez H. Marconiego, dziś Sanatorium „Marconi”, położone w parku krajobrazowym zaprojektowanym i zrealizowanym w XIX w. przez ogrodnika Ignacego Hanusza. Park ten obecnie zwany Parkiem Zdrojowym posiada wiele unikalnych drzew.
2. Zabytkowe wille zdrojowe z XIX wieku przy ul. 1-go Maja i al. Mickiewicza.
3. XIX-wieczna zabudowa rynku miasta.

Architektura sakralna: 
1. Drewniany kościół św. Leonarda z 1699 r. na cmentarzu, przy którym znajduje się grób założyciela uzdrowiska gen. F. Rzewuskiego.
2. Kaplica zdrojowa p.w. św. Anny z 1884 r. w stylu neogotyckim. Na płaskim stropie umieszczono malowidła przedstawiające sceny z tajemnic różańcowych.
3. Kościół i klasztor ponorbertański p.w. NPN MP – pierwotnie drewniany z końca XII w., ponownie wzniesiony w 1470 r. w stylu gotyckim, po pożarze w latach 1592-1621 przebudowany w stylu barokowo-klasycystycznym.   
4. Dobrowoda -  kościół późnogotycki, epitafium św. Boboli.
5. Chotelek Zielony – kościółek drewniany Św. Stanisława ( 1527) z polichromią renesansową.
6. Szaniec -  gotycki kościół Wniebowzięcia N.P. Marii z 1499r.
7. Szczaworyż – renesansowy kościół  

kurhanDworki:
1. Radzanów - dworek z XVIII w. z parkiem krajobrazowym.
2. Szaniec – renesansowy zespół dworski z XVIw.
3. Widuchowa - dworek z XVII w. z parkiem krajobrazowym.

Miejsca historyczne:

1. Grochowiska – miejsce bitwy w powstaniu styczniowym 18.III.1863r. .
2. Szczaworyż – architektura obronna, grodzisko wczesnośredniowieczne odkryte w l. 1962-63.
3. Żerniki Górne – kurhan- mogiła z okresu kultury trzcinieckiej (neolit/epoka brązu).

do góry

INNE ATRAKCJE

Ponieważ ustrój człowieka  nie może  magazynować  większej  ilości wody, zachodzi konieczność  stałego  jej  dostarczania dla zapewnienia mu prawidłowych  procesów życiowych. Najzdrowsze są  naturalne wody o określonych  cechach sanitarno - higienicznych, między innymi: stałym  składzie  chemicznym z pierwotną czystością, obecnością mikroelementów.
Aby spełnić  te wymagania,  wody mineralne muszą:

  •  Pochodzić ze złóż podziemnych izolowanych od środowiska zewnętrznego.
  •  Posiadać naturalną czystość pod względem chemicznym
    i mikrobiologicznym.
  •  Posiadać stałość składu chemicznego.

Kryteria te spełnia  woda   Buskowianka  produkowana  przez „Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. w Busku Zdroju.  Woda ta pochodzi  z margli kredowych - ujęcia znajdującego  się  w strefie  ochrony uzdrowiskowej  „B"  i jednocześnie w strefie  ochronnej Szanieckiego  Parku Krajobrazowego (województwo świętokrzyskie). W promieniu 50 km od ujęcia nie ma  przemysłu. Do celów  rozlewnictwa eksploatowane są  dwa  odwierty "Nowy Nurek" i "Henryk". Woda z pierwszego odwiertu "Nowy Nurek" o głębokości  30 m. kąpieliskozawiera 800-815 mg rozpuszczonych  składników  mineralnych głównie  wodorowęglanów  i siarczanów wapnia  oraz magnezu. Drugi odwiert "Henryk"  o głębokości 500 m  znajduje się na  obszarze  występowania  wód  leczniczych  Buska Zdroju. Woda ta  zawiera  w litrze 22490-22248 mg  rozpuszczonych  składników  mineralnych głównie  chlorek  sodowy. Występuje  w niej  również  w znaczących  stężeniach amon 18-131mg/l,  fluorki  4,0 mg / l, bromki 55,9 mg/l, jodki 9,7 mg /l oraz  jony żelaza  9-18 mg  l.

Kąpielisko Radzanów
W pobliskiej wsi Radzanów, odległej o 2 km od Zdroju są usytuowane zbiorniki retencyjno - rekreacyjne o łącznej powierzchni 23 ha. Dzielnica zdrojowa z terenami rekreacyjnymi w Radzanowie połączona została ścieżką rowerową i spacerową. W okresie letnim w Radzanowie działa kąpielisko zorganizowane na zbiorniku rekreacyjnym o pow. 11 ha. Nad bezpieczeństwem kąpiących się i uprawiających sporty wodne czuwają ratownicy. Na terenie kąpieliska działa wypożyczalnia sprzętu wodno-rekreacyjnego i sportowego oraz mała gastronomia.

do góry

NA WYCIECZKI

Projekt „Ponidziańskie Szlaki” został zrealizowany w 2004 r. w ramach dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie III” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”. Szlaki tematyczne po Ponidziu są propozycją aktywnego spędzania weekendów podczas 1 lub 2 dniowych wycieczek pieszo, na rowerze z jednoczesnym poznawaniem regionu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Pomogą one Państwu – kuracjuszom, turystom i mieszkańcom - spotkać się z historią i tradycją ziemi ponidziańskiej. Szlaki pokazują dzieje tej krainy widziane poprzez budowle sakralne, świeckie, kapliczki i figury przydrożne. Na szlakach czekają atrakcje - poznawanie rzemiosła, rękodzieła artystycznego, degustacja regionalnych potraw, odpoczynek w gospodarstwach agroturystycznych, ścieżki zielarskie i wiele innych niespodzianek.

Szlak królewski
(1 lub 2 dniowy z możliwością noclegu - Zajazd w Gorysławicach lub Stopnicy) Chotel Czerwony – Gorysławice - Wiślica – Koniecmosty – Czarkowy – Żukowice – Winiary (A) – Nowy Korczyn – Ostrowce – Wełnin – Solec Zdrój – Zborów -  Stopnica 

kościół gotyckiChotel Czerwony - gotycki kościół p.w. św. Stefana Króla i św. Bartłomieja ufundowany w 1440 r. przez Jana Długosza, miniaturka kolegiaty wiślickiej, na ścianie gotyckiej kruchy zegar słoneczny; obok rezerwat „Przęślin” z jednymi z największych na świecie kryształami gipsu o wysokości od 2 do 2,5 m (wędrówka szlakiem pieszym),
Gorysławice - kościół p.w. św. Wawrzyńca – gotycko-renesansowy z 1535 r., z barokową kaplicą dobudowaną nietypowo od zachodu; figura św. Jana Nepomucena; pomnik przyrody – odsłonięcie gipsów krystalicznych,
Wiślica - początki osady datowane na X i XI w., prawdopodobna stolica państwa Wiślan; Bazylika gotycka z 1350 r. fundacji Kazimierza Wielkiego, w jej podziemiach fundamenty dwóch romańskich kościołów z XII i XIII w. oraz płyta orantów z 1175 r.; dzwonnica z lat 1460 – 1470; Dom Długosza (1460), obecnie Muzeum Regionalne; fundamenty Kościoła p.w. św. Mikołaja X-XI w. i misa chrzcielna z ok. 880 r. (pawilon archeologiczny); Ffgura Męki Pańskiej z II poł. XVII w. przy pl. Solnym, grodzisko zwane Zamczyskiem Łokietka, figura św. Jana Nepomucena w pozie modlitewnej, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
Koniecmosty - kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena – XVIII w.,
Czarkowy - park podworski, pozostałości dworu oraz zabudowania gospodarcze z XIII/XIX w., kopiec grunwaldzki i cmentarz legionistów polskich z I i II wojny światowej; kapliczka barokowa z 1666 r.; figura św. Michała (wśród pól),
Winiary (A) - zespół dworski; pola lawendowe i aromaterapia,
Nowy Korczyn -osada (d. miasto) lokowana w 1258 r., od 1404 r. miejsce zjazdów i sejmików szlacheckich; we wsi Podzamcze znajdował się zamek Kazimierza Wielkiego; Kościół p.w. św. Stanisława z 1257 r. fundacji Bolesława Wstydliwego i św. Kingi, wczesnogotyckie prezbiterium, wnętrze jednonawowe; dawny klasztor franciszkanów; rynek z szachownicowym układem ulic; Synagoga z 1659 r., po zniszczeniu przez Szwedów odbudowana z materiałów z zamku kazimierzowskiego; Dom Długosza z XVI w. w Rynku (obecnie kawiarenka z bogato zdobionymi piecami kaflowymi); Kościół farny p.w. św. Trójcy, św. Wawrzyńca i św. Elżbiety - z I poł. XVII w., gotycko - renesansowy, wyposażenie XVII i XVIII w.; figura św. Kingi z 1820 r. przy źródełku mającym według legendy uzdrawiającą moc; cmentarz ruski z kapliczką neogotycką i drzewo cierniowe; Kardon – dawna strażnica graniczna,
Wełnin - figury Jezusa Frasobliwego ok. XVIII/XIX w. i 1734 r., Matka Boska z 1637 r., Jezusa Ukrzyżowanego z 1717 r.,
Solec Zdrój - właścicielami były rodziny Tarnowskich i Zborowskich; uzdrowisko od 1837 r.; Łazienki w Parku Zdrojowym z lat 1923-25, sanatoria „Świt” i willa ”Prus” z 1918 r., „Jasna” z 1910 r.; Kościół p.w. św. Mikołaja z XVI–XVII w., epitafia zasłużonych obywateli Solca (m.in. założyciela Uzdrowiska – Karola Godeffroy’a), na zewnętrznej ścianie renesansowa płyta nagrobna magnata Samuela Zborowskiego; w Parku – krzyż drewniany z XIX w. i figura Chrystusa z XX w.
Zborów - pałac pierwotnie renesansowy z XVI – XVII w. (gniazdo rodowe magnackiej rodziny Zborowskich), przebudowany na klasycystyczny w 1803 roku, obok zabudowania gospodarcze z przeł. XVIII i XIX w., zabytkowy park;
Stopnica - w 1362 r. otrzymała prawa miejskie z rąk Kazimierza Wielkiego, zamek Kazimierza Wielkiego z 1350 r., przebudowany na pałac w 1783r., obecnie adaptowany na magazyn; Kościół p.w. św. Piotra i Pawła, zbudowany w 1362 r. z fundacji Kazimierza Wielkiego, po zniszczeniach wojennych, odbudowany z zachowaniem stylu w 1959r.; zespół klasztorny Sercanów (d. ojców Reformatów) powstał w 1639 r. z fundacji Krzysztofa Ossolińskiego, po zniszczeniach w 1944r. zachowała się barokowa brama, klasztor gruntownie przebudowano; cmentarz z XIX/XX w. z częścią bramy i muru ogrodzeniowego, kilkoma nagrobkami i kaplicą.

kapliczkaSzlak kapliczek i świątków
(1 dniowy z odpoczynkiem u gospodarzy w Rzegocinie i Zagorzanach) N. Korczyn – Strożyska - Badrzychowice – Rzegocin (A) – Chinków – Zagajów – Piasek Mały – Strażnik – Chinków – Zagorzany (A) – Ostrowce ( wariant: Kawęczyn – Pawłów – Grotniki Małe – Grotniki Duże) – N.Korczyn (możliwość noclegu w zajeździe)

Nowy Korczyn - kardon -d. strażnica graniczna, Cmentarz ruski z kapliczką neogotycką i drzewo cierniowe, Figura św. Kingi z 1820 r. przy źródełku mającym wg legendy uzdrawiającą moc,
Strożyska - kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1378 r., powiększony w stylu neogotyckim w 1896 r., z rokokowym wyposażeniem, w nawie pionowe zegary słoneczne z XVI w. (najstarsze w Polsce); obok kapliczka barokowa z II poł. XVII w. i kapliczka słupowa z XVII w.,
Rzegocin (A) - figura św. Franciszka z 1820 r., 2 dęby trzystuletnie – pomniki przyrody, obok gospodarstwo agroturystyczne p. L.L. Podkowa (czas na odpoczynek)
Zagajów - figura z XIX w. Matka Boska,
Piasek Mały - krzyż, podnóże z rzeźbionego kamienia z 1884r., kapliczka kamienna z XVII w., kamienna okrągła figura u góry z krzyżem z XVII w.,
Zagorzany (A) - figura św. Rozalii XVII/XVIII w., krzyż kamienny ok. I poł. XIX w., figura św. Jana ok.100-letnia, atrakcja szlaku - stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne p. Z. Szczepanem,
Ostrowce - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, neogotycki z 1897 r., późnobarokowe wyposażenie; figury: barokowa i kamienna słupowa,
Pawłów - figura kamienna XIX/XX w. - cztery sceny z życia Chrystusa,
Nowy Korczyn - Dom Długosza z XVI w. w Rynku (odpoczynek w kawiarence z bogato zdobionymi piecami kaflowymi).

Szlak kapliczek i świątków
(1 dniowy) Solec - Zdrój – Zborów – Żuków – Piasek Mały – Kosinów – Kików – Sułkowice – Konary – Smogorzów – Stare Prusy – Stopnica – Szklanów – Magierów – Zborów – Solec – Zdrój

figuraSolec Zdrój - w Parku Zdrojowym – krzyż drewniany z XIX w. i figura Chrystusa z XX w.,
Zborów - figury: Męki Pańskiej z XVII w., Jezusa Frasobliwego z 1790 r. i ok. 1858 r., Jezusa Ukrzyżowanego z 1865 r.,
Żuków - figura Jezusa Frasobliwego z 1686 r., głaz narzutowy,
Piasek Mały - krzyż, podnóże z rzeźbionego kamienia z 1884 r., kapliczka kamienna z XVII w., Kamienna okrągła figura u góry z krzyżem z XVII w.,
Kików - figura Jezusa Frasobliwego z 1686 r.,
Sułkowice - figury: Jezus Ukrzyżowany z XVII i XIX w., św. Kanty z 1885 r., św. Antoni z Dzieciątkiem z XIX w.,
Smogorzów - figury: Matki Boskiej Niepokalanej z Dzieciątkiem, barokowa, II poł. XVII w.;
Chrystusa Frasobliwego na kolumnie, XVII/XVIII w.; św. Tekli z 1820 r. obok d. dworu,
Stare Prusy - figura Chrystusa Frasobliwego z pozie siedzącej z 1890 r.; kapliczka domkowa,
Stopnica - figura św. Antoniego Padewskiego, obok głównej bramy wejściowej na cmentarz klasztoru; Figura św. Jana Nepomucena, kamienna z 1730 r. z fundacji starosty stopnickiego Wawrzyńca Lanckorońskiego; Nowe Kąty k/Stopnicy- Kapliczka słupowa „szwedzka”, kamienna z XVIII w.; Kapliczka domkowa z 1794 r. (ul. Polna) z kamiennym posągiem Chrystusa upadającego pod krzyżem, przykryta czerwona dachówką; Figura św. Floriana, kamienna z 1806 r. z fundacji Andrzeja i Zofii Barańskich; odpoczynek w Zajeździe Mateo (kuchnia regionalna i domowa), figura Matki Boskiej Niepokalanej na kolumnie, kamienna II poł. XIX w., ul. Źródła 25,
Szklanów - figura Chrystusa Frasobliwego z 1790 r. kamienna z kwiatowym kapitelem, ufundowana na pamiątkę kościoła p.w. św. Zofii (powrót do Solca - Zdroju).

Szlak kapliczek i świątków
(1/2 dniowy, krótki) Solec Zdrój – Wełnin – Świniary – Piestrzec – Zborów – Włosnowice – Solec Zdrój

Wełnin - figury Jezusa Frasobliwego ok. XVIII/XIX w. i 1734 r., Matka Boska z 1637 r., Jezusa Ukrzyżowanego z 1717 r.,
Świniary - Kościół drewniany p.w. św. Stanisława z II poł. XVII w., rozbudowany w XVIII–XIX w., kryty gontem, wnętrze późnobarokowe i rokokowe, przed kościołem barokowa figura Matki Boskiej Różańcowej i św. Dominik z 1691 r.,
Piestrzec - figura „szwedzka” z 1655 r., Zespół figur – Jezus Frasobliwy i 4 Ewangelistów Mateusz, Marek, Jakub, Jan z 05.05.1689 r., figura św. Jan Nepomucen z XIX w.,
Zborów - figury: Męki Pańskiej z XVII w., Jezusa Frasobliwego z 1790 r. i ok. 1858 r., Jezusa Ukrzyżowanego z 1865 r.,
Włosnowice - figura z XVIII w. - Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus (powrót do Solca - Zdroju).

Szlak murowany
(1 dniowy)  Busko - Zdrój – Wolica (A) – Hołudza /Gluzy/ - Bilczów – Chotel Czerwony (rez. Przęślin) –Gorysławice - Wiślica –  Strożyska –Piasek Wielki - Dobrowoda – /Baranów/ – Radzanów – Busko - Zdrój - Starówka Zdrojowa – Gościniec Dersława (A)

widokBusko-Zdrój (odcinek pieszo lub rowerem) - kaplica p.w. św. Anny w parku zdrojowym z 1886 r.- neogotycka, w ołtarzu gł. obraz św. Anny, płaski strop z malowidłami tajemnic różańcowych, fragmenty późnogotyckiego tryptyku z pocz. XVI w.; spacer Parkiem Zdrojowym; Łazienki z 1836 r., ob. Sanatorium „Marconi” - późnoklasycystyczne, na planie litery „T” wzorowane na rzymskich budowlach użyteczności publicznej, parterowe skrzydła boczne z kolumnadami, portyk arkadowy z kolumnami w stylu korynckim; w środku pijalnia wód z kolumnami korynckimi i sala koncertowa, u jej wejścia posągi Orfeusza i Eurydyki; po obu stronach sali koncertowej, na kolumnach umieszczone popiersia bogów rzymskich, lekarzy i filozofów greckich, na głowicach kolumn dawny symbol Uzdrowiska – delfiny,
Wolica (A) - kapliczka słupowa kamienna z XVII w.; przejażdżka konna w gospodarstwie agroturystycznym,
Bilczów - figura św. Rocha, kamienna z XVIII w.,
Chotel Czerwony - gotycki kościół p.w. św. Stefana Króla i św. Bartłomieja ufundowany w 1440 r. przez Jana Długosza, miniaturka kolegiaty wiślickiej, na ścianie gotyckiej kruchty zegar słoneczny; obok rezerwat „Przęślin” z jednymi z największych na świecie kryształami gipsu, o wysokości od 2 do 2,5 m oraz rezerwat „Góry Wschodnie” z murawą stepową,
Gorysławice - Kościół p.w. św. Wawrzyńca – gotycko-renesansowy z 1535 r., z barokową kaplicą dobudowaną nietypowo od zachodu; figura św. Jana Nepomucena, (czas na odpoczynek w zajeździe),
Wiślica - początki osady datowane na X i XI w., prawdopodobna stolica państwa Wiślan; Bazylika gotycka z 1350 r. fundacji Kazimierza Wielkiego, w jej podziemiach fundamenty dwóch romańskich kościołów z XII i XIII w. oraz płyta orantów z 1175 r.; dzwonnica z lat 1460 – 1470, Dom Długosza (1460), obecnie Muzeum Regionalne; Fundamenty Kościoła p.w. św. Mikołaja X-XI w. i misa chrzcielna z ok. 880 r. (pawilon archeologiczny), Figura Męki Pańskiej   z II poł. XVII w. przy pl. Solnym, Grodzisko,
Strożyska - Kościół Wszystkich Świętych z 1378 r., powiększony w stylu neogotyckim w 1896 r., z rokokowym wyposażeniem, w nawie pionowe zegary słoneczne z XVI w. (najstarsze w Polsce); obok kapliczka barokowa z II poł. XVII w. i kapliczka słupowa z XVII w.,
Piasek Wielki - Kościół p.w. św. Katarzyny gotycki z 1340 r., rozbudowany pod koniec XIX w.,
Dobrowoda - Kościół p.w. św. Marii Magdaleny, późnogotycki z poł. XIV w., rozbudowany w XV i XVI w., gotycki portal, nawy sieciowe z żebrami i herbowymi zwornikami; późnogotycka chrzcielnica kamienna, renesansowe epitafium św. Jana Boboli; obok drewniana dzwonnica, barokowa figura św. Jana Nepomucena z XVII w., kapliczka z 1610 r., toskańska kolumna, filarki w narożach, kamienny daszek,
Baranów - kapliczka kamienna słupowa z XVIII w., namiotowy daszek, we wnękach płaskorzeźby,
Radzanów - dwór z końca XVIII w. z łamanym polskim dachem gontowym, wejście od południa tworzy ryzalit z attyką (herby Prus, Słońce), obok krajobrazowy park, za dworem kąpielisko,
Busko-Zdrój ( odcinek pieszo lub rowerem) - Starówka Zdrojowa – wille z przeł. XIX/XX w. wzdłuż ul. 1 Maja; odpoczynek w Zamku Dersława – regionalna kuchnia (A).

Szlak murowany
(1 lub 2 dniowy z noclegiem w gospodarstwach agroturystycznych: Kotki Budy, Janina, Skrobaczów) Busko - Zdrój – Mikułowice – (ścieżka dydaktyczna przyrodnicza Zwierzyniec – Wymysłów - Kurzejów) -  Szaniec – Podgaje – Kotki – Janina – Widuchowa  – Ruczynów – Kuchary – Skrobaczów - Stopnica – Wolica  – Kików – Sułkowice – Konary – Szczaworyż – Kapturów - Pęczelice  – Bronina (A) – Busko – Zdrój

Busko-Zdrój - kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP, barokowo-klasycystyczny (l.1592-1621) z częściami gotyckimi, klasycystyczna fasada wschodnia z 1820r.; obok klasztor norbertanek, pierwotnie drewniany, w l. 1720-30 murowany barokowy, kamienna tablica renesansowa z XVI – XVIIw.,
Mikułowice - grodzisko (wał) – średniowieczna budowla obronna w północnej części wsi przy trasie Busko – Kielce
Szaniec - kościół gotycki p.w. Wniebowzięcia NMP z 1499 r., z ośmiobocznymi filarami, sklepienie żebrowe i trójdzielne, na zewnętrznej ścianie prezbiterium zegar słoneczny z 1599 r., przed kościołem figura św. Jana Nepomucena z 1810 r.; Dwór renesansowy (Murowaniec) zbudowany na skarpie w l. 1580-1609, budynek jednopiętrowy z dwukondygnacyjnymi piwnicami; na cmentarzu z kaplicą - figury: św. Floriana, późnobarokowa z II poł. XVIII w., św. Judy Tadeusza z 1818 r., św. Tekli, klasycystyczna z 1823 r.,
Kotki - figura św. Tekli z XVIII w., barkowa z płaskorzeźbami,
Janina - kościół p.w. św. Wojciecha, klasycystyczny z 1822 r., w ołtarzu głównym późnobarokowy krucyfiks,
Widuchowa - dwór późnorenesansowy z 1620 r., na planie kwadratu, od frontu pięcioarkadowy podcień z jońskimi kolumnami, sklepienia kolebkowe i kolebkowo-krzyżowe; kościółek późnobarokowy z 1791r. obok kapliczka kamienna słupowa z kolumienkami i daszkiem z przeł. XVI/XVII w.; figura Chrystusa Frasobliwego z XVIII w.,
Kuchary - figury: św. Antoniego Padewskiego z 1707 r., Chrystusa Frasobliwego na kolumnie z XVIII w., Chrystusa Frasobliwego na postumencie z XIX w.
Skrobaczów - odpoczynek w gospodarstwie agroturystycznym,
Stopnica – Kąty Stare - zespół klasztorny Sercanów (d. ojców Reformatów) powstał w 1639 r. z fundacji Krzysztofa Ossolińskiego, po zniszczeniach w 1944 r. zachowała się barokowa brama, klasztor gruntownie przebudowano,
Wolica - kapliczki domkowe murowane – XVIII w., 1895 r., 1906 r., figura św. Wojciecha z 1747 r.,
Kików - murowany dwór z XIX w. oraz murowana z kamienia studnia z pocz. XX w.,
Szczaworyż - kościół p.w. św. Jakuba St., późnorenesansowy z 1630 r., na planie krzyża greckiego, prezbiterium nakryte kopułą jak w architekturze cerkiewnej, ołtarz główny rokokowy,
Kapturów na Górze Kapturowej, potrójne wały otaczające dawny gród, dwa etapy osadnictwa: straszy VII – VIII/IX w., młodszy IX/X – XI w.,
Pęczelice - zbór ariański - pozostałości zbud. w l. 1570-84, przebudowany w XX w., ślady sklepień kolebkowych, fragment późnorenesansowego obramienia okiennego; figury: Chrystusa Frasobliwego z XIX w., św. Floriana z płaskorzeźbami świętych z 1910 r.,
Bronina (A) - odpoczynek u kowala, pamiątkowe monety,
Busko - Zdrój - rynek z zachowanym układem ulic.

Szlak drewniany
(1 dniowy) Busko - Zdrój – Mikułowice (A) – Kameduły – Galów – Szaniec – Młyny – Borzykowa – Słabkowice – Podgaje – Zbrodzice – Łagiewniki (A) – Busko – Zdrój

Mikułowice (A) - U rzeźbiarza,
Kameduły - domnik przyrody – 3 dęby szypułkowe o obwodach pni 280 cm, 320 cm, 340 cm,
Młyny - młyny: przy trasie Busko-Kielce (II poł. XIX w.) - zachowane koło wodne; murowany z drewnianym dachem z 1913 r.; z 1914 r. w przysiółku Psia Górka; z 1913 r. w przysiółku Schodnia z zabytkowymi maszynami i żarnami,
Słabkowice - lipa zasadzona przez gen. Józefa Bema (na niej kapliczka szafkowa),
Skorzów - drewniany dom z końca XIX w. (centrum wsi),
Łagiewniki (A) - „Zimne Wody” – geologiczny pomnik przyrody, kras gipsowy, kryształy gipsu o kształcie jaskółczych ogonów, źródełka u podnóży gipsowych skałek, murawy kserotermiczne, stanowiska miłka wiosennego, dziewięćsiła, mikołajka płaskolistnego; 2 odsłonięcia geologiczne, wielkokrystaliczne  gipsy, tzw. szklicowe o wysokości ok. 4m; drewniany dom z pocz. XX w.; (A) odpoczynek, przejażdżka konno u p. Agatowskich,
Busko - Zdrój - Willa „Polonia” z 1900 r., w l. wojennych kwatera gestapo, dziś Galeria Sztuki i Muzeum Ziemi Buskiej.

Szlak drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu
(1/2 dniowy) Busko - Zdrój–  Siesławice (A) – Karabosy – Chotelek – ( II wariant rez. Skorocice – Łatanice) – Chotelek (A)- Busko-Zdrój

Busko-Zdrój - Kościół p.w. św. Leonarda (ul. Bohaterów Warszawy) z 1699 r., konstrukcja zrębowa, dach dwuspadowy dla nawy i prezbiterium, w prezbiterium późnobarokowe malowidła, ołtarz główny późnobarokowy ze św. Leonardem. Wokół kościoła stary cmentarz z zabytkowa płytą grobu Rzewuskich i klasycystycznymi nagrobkami,
Sieławice (A) - odpoczynek w gospodarstwie Grażyny Korepty „Brzoskwiniowy Sad”, figura św. Floriana, „Karabosy” - geologiczny pomnik przyrody, formy krasowe: werteby, rynny, otwory jaskiń,
kościół Chotelek - Kościół p.w. św. Stanisława w Chotelku Zielonym wzniesiony w 1527 r. na wzgórzu gipsowym. Konstrukcja zrębowa późnogotycka, resztki renesansowej polichromii (kasetony z rozetami); w ołtarzu głównym barokowy obraz św. Stanisława i późnogotyckie rzeźby, trasę możba wydłużyć odwiedzając „Skorocice” - rezerwat stepowy z krasem gipsowym: jaskiniami o długości do 280 m, wywierzyskami, wąwozem i meandrującym potokiem; można tam także zaobserwować roślinność słonolubną,
Chotelek (A) – odpoczynek i wędkowanie w gospodarstwie p. Pawiów, następnie powrót do Buska.

Szlak zielarski
(2 dniowy z noclegiem)  Winiary (A) – N. Korczyn – Ostrowce – Świniary -  Włosnowice – Piestrzec – Zborów – Stopnica – Strzelce – Niziny- Młyńczyska  – Stopnica (ogrody klasztoru); można połączyć ze szlakiem kapliczek i figur

Winiary (A) - spacer po polach lawendowych, nauka zastosowania lawendy
Młyńczyska (A) - ekspozycja ziół ponidziańskich w młynie, nauka zbierania i poznawanie właściwości ziół; polecany nocleg w dworku z wieczorem integracyjnym,
Stopnica - klasztor księży Sercanów – zwiedzanie ogrodów klasztornych (rośliny egzotyczne).

Szlak murowany i drewniany
(1 dniowy) Busko - Zdrój  – Bronina (A) – Zabelin (w kier. na Widuchowę) – Żerniki Górne  – Błoniec – Szczaworyż – Kapturów  – Skotniki Małe – Skotniki Duże (A) -  Owczary – Busko – Zdrój

Bronina (A) - bicie monet u kowala,
Żerniki Górne - mogiła kurhan sprzed 3,5 tys. lat, 3,6 m wys., 35m średnicy u podstawy, wzniesiony przez ludność kultury trzcinieckiej w starszym okresie brązu (1450-1200 lat p.n.e.); Figura św. Jana Nepomucena,
Błoniec - zagłębie truskawkowe (polecany szlak zwłaszcza w czerwcu),
Szczaworyż - Kościół p.w. św. Jakuba St., późnorenesansowy z 1630 r., na planie krzyża greckiego, prezbiterium nakryte kopułą jak w architekturze cerkiewnej, ołtarz główny rokokowy,
Kapturów - na Górze Kapturowej, potrójne wały otaczające dawny gród, dwa etapy osadnictwa: straszy VII – VIII/IX w., młodszy IX/X – XI w.,
Skotniki Małe - młyn drewniany z 1929 r.,
Skotniki Duże (A) - w budynku szkoły – nauka wyplatania z wikliny u artystki Beaty Borek
Figura św. Tekli z 1796 r. obok Ostrej Góry - pomnik przyrody; wzgórze z wapieni kredy z roślinnością ciepłolubną,
Owczary - „Owczary”– rezerwat ścisły solniskowy ze źródłami wód siarczano-słonych, stanowisko roślinności słonolubnej: rupia morska, zamiętnica błotna, kaczeniec, trojeść pospolita, powrót do Buska.

Dodatkowo dla turystów wytyczone są 3 szlaki turystyczne:

  • czerwony - z Buska do Solca - Zdroju - 27 km,
  • zielony - Busko, Stopnica, Solec - Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica - 94 km,
  • niebieski - Pińczów, Grochowiska, Wełecz, Skorocice, Chotel Czerwony, Wiślica - 39 km.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miasta i Gminy Busko - Zdrój
ul. A. Mickiewicza 10 , tel. (0 41) 370 52 00 fax: (0 41) 370 52 90

PKS w Busku-Zdroju S.A.
Biuro Podróży, 28-100 Busko-Zdrój, Ul. Boh. Warszawy 118,
Tel. (041) 378-24-81 wew. 232, 233, Tel. / Fax: (041) 378-20-83

Komenda Powiatowa Policji
al. Mickiewicza 19, tel.  997, (0 41) 378 26 47, (0 41) 378 28 63

Szpital Rejonowy ZOZ
ul. Bohaterów W-wy 67, tel. (0 41) 378 24 01~(09)

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Magdaleny Wach.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone