zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoski
Powiat Chełmiński
P. Golubsko-Dobrzyński
Powiat Grudziądzki
Powiat Radziejowski
Powiat Świecki
Powiat Toruński
Powiat Tucholski
Powiat Żniński
Włocławek
Włocławek

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Przeszło 1000 lat temu, gdzie rzeka Zgłowiączka wlewa swoje wody do Wisły, powstała osada. Z czasem powstał tu gród, który szybko się rozwijał. Mógł już w początkach polskiej państwowości wystawić liczną, zbrojną drużynę i oddać ją pod rozkazy króla Bolesława Chrobrego. Wkrótce, w początkach XII wieku, otworzył swoje bramy dla biskupa kujawskiego, który rezyduje we Włocławku do dnia dzisiejszego.
Z woli biskupa Macieja z Gołańczy wzniesiono warowny zamek, a gród w połowie XIII wieku otrzymał prawa miejskie.

Ważniejsze połączenia drogowe: droga międzynarodowa nr 1 (Gdańsk-Cieszyn), planowana autostrada północ-południe, Bezpośrednie połączenia kolejowe: Warszawa-Kutno-Włocławek-Toruń-Gdańsk. Międzynarodowe porty lotnicze: Warszawa (180 km), Bydgoszcz (100 km), Łódź (103 km). Odległości do ważniejszych miast:

 • Gdańsk - 230 km
 • Katowice - 305 km
 • Kraków - 328 km
 • Łódź - 103 km
 • Poznań - 167 km
 • Warszawa  - 157 km
 • Wrocław - 248 km

do góry

ZABYTKI I MUZEA

katedraZ woli biskupa Macieja z Gołańczy wzniesiono warowny zamek, a gród w połowie XIII wieku otrzymał prawa miejskie. Z gotyckiego zamku pozostały tylko relikty ukryte w murach klasycystycznego pałacu – dziś siedziby biskupa.

W 1340 r. Maciej z Gołańczy rozpoczął także budowę katedry, najcenniejszego obecnie obiektu zabytkowego miasta. Świątynia przez wieki była wielokrotnie rozbudowywana i upiększana. Znajdują się w niej liczne dzieła sztuki dające świadectwo świetności dawnych wieków i ludzi, którzy z tym miastem związali swoje losy. Srebrna nastawa ołtarzowa z XVIII w., piękna w formie późnorenesansowa kaplica NMP, liczne epitafia, nagrobek biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego, przyjaciela Kallimacha, dzieło wykonane przez Wita Stwosza, czy późnogotycki obraz Wniebowzięcia NMP z 1475 r.- to tylko mały fragment długiej listy zabytków należących do tej świątyni. Obok katedry ustawiony jest pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wiele lat przebywał we Włocławku i tu otrzymał święcenia kapłańskie.

SZLAK OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

Punkt 1      POMNIK  na Placu Wolności
W centralnym miejscu placu stoi pomnik poświęcony Żołnierzowi Polskiemu.

Punkt 2      PAŁAC „MüSHAMA”, ul. Kościuszki 2
Budynek eklektyczny z cegły licówki z bogatym tynkowym detalem architektonicznym nawiązujący do tradycji renesansu francuskiego wybudowany został ok.1894 r., prawdopodobnie wg projektu Antoniego Olszakowskiego dla Hugona Müshama - założyciela fabryki maszyn i narzędzi rolniczych z 1893 r. Po wojnie użytkowany przez Kujawskie Zakłady Maszyn Rolniczych. W 1993 r. odkupiony został od Urzędu Miejskiego i przeszedł w prywatne ręce.

Punkt 3      KOŚCIÓŁ I KLASZTOR oo. FRANICISZKANÓW REFORMATÓW pw. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, pl. Wolności 6
Barokowy z reminiscencjami gotyckimi (i neobarokową nawą boczną) zespół klasztorny powstał w latach 1639-1644  z fundacji Wojciecha i jego żony Doroty z Rogalińskich Romantowskich, włocławskich mieszczan, dla konwentu franciszkanów - reformatów sprowadzonych do Włocławka w 1625 r. przez bp Andrzeja Lipskiego. Kościół od 1969 r. pełni funkcję parafialnego. Wyposażenie wnętrz kościoła jest barokowe i rokokowe. Zespół otacza mur z bramą z 1797 r.

Punkt 4      ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO, ul. Brzeska 20  i 22
Zespół składa się z kościoła, ogrodzenia i plebani. Neogotycki kościół pobudowany został w latach 1882-4 wg projektu Franciszka Tournelle. Posiada jednolite, neogotyckie wyposażenie wnętrza. Ołtarz, ambona i organy wykonane zostały w firmie Schlag i Synowie ze Świdnicy. Plebania parterowa o skromnych cechach klasycyzmu wybudowana została ok. poł. XIX w., a przebudowana w 1881 r. Ogrodzenie z kutego żelaza pochodzi z 1897 r. Kierując się wzdłuż ul. Brzeskiej dotrzemy do zabytkowego Kościoła pw. św. Witalisa, który znajduje się w kompleksie zabudowań Wyższego Seminarium Duchownego.

Punkt 5      KOŚCIÓŁ pw. św. WITALISA 3
Gotycki, fundowany w 1330 r. przez Biskupa Macieja z Gołańczy. Do 1411 r. pełnił funkcję zastępczej katedry (po spaleniu w 1329 r. przez Krzyżaków romańskiej świątyni). W 1569 r. przeznaczony został na kościół seminaryjny (w tej funkcji do dnia dzisiejszego). W 1843 r. połączony został ścianą zachodnią z budynkiem seminarium Na wyposażeniu kościoła znajduje się umieszczone w ołtarzu głównym bezcenne dzieło sztuki gotyckiej tryptyk z 1460 r. z przedstawieniem koronacji Najświętszej Marii Panny.

Punkt 6      WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE, ul. Karnkowskiego 3
Zespół budynków z lat 1843, 1882-1900 (przebudowa) i lat 80-tych XX wieku w historyzującym stylu z przewagą neogotyku. Bibliotekę zaprojektował Jan Aleksander Ciunkiewicz prawdopodobnie w 1843 r. Rozbudowy z lat 1882-1900 prowadzono wg projektu Konstantego Wojciechowskiego. W latach 1981-1982 od zachodu dobudowano skrzydło.

mapa szlaków

Punkt 7      PRAŁATÓWKA, pl. Kopernika 7
Murowany budynek z 1801 r. o skromnych cechach klasycyzmu, posadowiony na starszym podpiwniczeniu, być może z XVI wieku, wchodził w skład kanonii otaczających katedrę.

Punkt 8      BAZYLIKA KATEDRALNA pw. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, pl. Kopernika 7
Gotycki kościół katedralny z 1340-1411 r. ufundowany został przez biskupa Macieja z Gołańczy. W ciągu wieków wielokrotnie był rozbudowywany. Rozpoczęta w 1890 r. restauracja katedry wg projektu Konstantego Wojciechowskiego silnie przekształciła kościół w duchu neogotyckim. W 1907 r. papież Pius X nadał katedrze godność bazyliki mniejszej. W 1991 r. w świątyni gościł papież Jan Paweł II. Wyposażenie stanowią wybitne dzieła sztuki sakralnej tej miary jak: gotycki witraż z 1360 r. ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu; późnogotycki z 1475 Obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; późnorenesansowy obraz Ukrzyżowanie malarstwa Juan Correa de Vivar z Toledo; nagrobek biskupa Krzesława z Kurozwęk wykonany na Węgrzech w 1516 r.,  przez artystę włoskiego Jana Florentczyka; cztery obrazy wczesnobarokowe z 1639 r. malowane na blasze miedzianej przez Bartłomieja Strobla z głównym obrazem przedstawiającym Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii z Chrystusem i aniołami; tzw. Krzyż Tumski z 1610 r.; stalle barokowe z 1683 r.; secesyjne witraże projektu Józefa Mehoffera z 1937-9 r.

Punkt 9      PARK MIEJSKI im. HENRYKA SIENKIEWICZA
Założony został w 1870r. i jest jednym z najstarszych parków miejskich w Polsce. Powierzchnia parku wynosi 40,18 ha. Wśród rosnących w parku 65 gatunków drzew, większość stanowią drzewa liściaste, takie jak topola kanadyjska, lipa krymska, orzech czarny, dąb burgundzki, skrzydłoorzech kaukaski. W centralnej części parku znajduje się popiersie Henryka Sienkiewicza, dłuta artysty rzeźbiarza Stanisława Słoniny.

Punkt 10      CZARNY SPICHRZ, ul. Piwna 4
Drewniany spichlerz konstrukcji zrębowej, ze szczytem konstrukcji szkieletowej, dwukondygnacyjny z trzecią w poddaszu wybudowany został na pocz. XIX w. do celów magazynowych. Jest wymieniany w pierwszym spisie budynków Fabryki Cykorii F. Bohma i S-ka, założonej w 1814 r. Po wojnie użytkowany był przez Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych (obecnie „Delecta”). W 1980 r. przeprowadzono w obiekcie remont kapitalny z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe dla Dobrzyńsko Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Punkt 11  DELECTA SA, ul. Wyszyńskiego 14
Początki firmy Delecta sięgają roku 1816, kiedy to bracia Ferdynand i Wilhem Bohm założycieli pierwszą na ziemiach polskich fabrykę cykorii pod nazwą fabryka Cykorii Ferdynand Bohm and CO. W 1996 r. Delecta stała się częścią międzynarodowego koncernu RIEBER&SON z siedzibą w Bergen (Norwegia).

Punkt 12  WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Piwna 3
Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie powstało w 1886r. jako jedno z pierwszych w Polsce. Organizowane we Włocławku w końcu XIX i początkach XX w zawody wioślarskie przeszły do historii jako jedne z największych wydarzeń sportowych w Polsce.

Punkt 13 PRZYSTAŃ WODNA PTTK, ul. Piwna 1
Od 1949r. działa tu Włocławski Klub Wodniaków PTTK. Od 1986 r teren jest własnością Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku.

Punkt 14  DAWNA KANONIA, ul. Gdańska 8
Zbudowana w 1649 r. z fundacji kanonika Stanisława Orłowskiego. Jest to jeden z najstarszych, świeckich obiektów zachowanych w mieście, który jednak ze względu na liczne przebudowy zatracił zupełnie cechy stylowe.

Punkt 15  PAŁAC BISKUPI, ul. Gdańska 2
Murowany zamek usytuowany został w miejscu grodu obronnego z X-XIII wieku, z wykorzystaniem murów zamku : książęcego z XIV wieku, a później biskupiego do XVIII wieku z całkowitą przebudową w 1861 r. w charakterze klasycystycznej rezydencji. W 1925 r. odbudowany po spaleniu w 1920 r. na siedzibę kurii i rezydencję biskupa. W trakcie badań archeologicznych w latach 1989-1993 odkryto m.in. zamkowy mur obwodowy od strony zachodniej i relikty baszty znanej z rysunku A. Boota z 1632 r.

Punkt 16  BULWARY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Od Pałacu Biskupiego wzdłuż rzeki w kierunku wschodnim ciągną się nadwiślańskie bulwary. Na ich zakończeniu znajduje się doskonały punkt z widokiem na zaporę i krzyż upamiętniający męczęńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki.

Punkt 17   KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. św. JANA CHRZCICIELA , ul. św. Jana 3
Późnogotycki kościół z renesansowymi i barokowymi przybudówkami wzniesiony został w 1538 roku. W 1565 r. wzniesiono kaplicę p.w. Jedenastu Tysięcy Dziewic z fundacji mieszczanina Wojciecha Kattenberga Kokoszki, być może przez Jana Baptystę Wenecjanina. W XVII w. restaurowany z inicjatywy ks. Tomasza Wojtowicza; w latach 1844-46 kolejna restauracja staraniem ks. Szymona Nowakowskiego. Wyposażenie kościoła jest barokowe i rokokowe. Od strony Wisły w ścianie wmurowane są trzy pociski, które wystrzeliły wojska bolszewickie w kierunku świątyni podczas działań wojennych w 1920 r.

Punkt 18   KAMIENICZKI, Stary Rynek nr 14,15
Budynki należą do zaledwie kilku obiektów zachowanych z XVIII w. we Włocławku. W latach 1966-1972 w obydwu kamieniczkach przeprowadzono kapitalny remont z rekonstrukcją pierwotnego układu wnętrz. W 1972r. w kamieniczkach powstało Muzeum Historii Włocławka.

Punkt 19   BUDYNEK DAWNEGO STAROSTWA, ul. 3 Maja 17
Klasycystyczny budynek wzniesiony został w I poł. XIX w., wg projektu Stefana Koźmińskiego, budowniczego obwodu kujawskiego. W 1851 r. obiekt przebudowano wg projektu Franciszka Tournelle w tym elewację frontową od ulicy 3 Maja i skrzydło wzdłuż ul. Żabiej. Obecnie budynek jest siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.            

Punkt 20   BUDYNEK REMIZY STRAZY POŻARNEJ, ul. Żabia 8
Neogotycki murowany z cegły licówki z pięciokondygnacyjną wieżą zegarową zbudowany został w 1909r. należy do Komendy Straży Pożarnej. W pomieszczeniach na pierwszym piętrze znajdowało się Muzeum Straży Pożarnej, wewnątrz podziwiać można zrekonstruowane malowidło „Wyjazd do Pożaru”. Znajduje się tam Oddział Włocławskiego Centrum Kultury.

Punkt 21  KAMIENICE przy ul. Królewieckiej 12,14,16
Najstarszymi domami na tej ulicy są trzy klasycystyczne domy z początku XIX w. Wolnostojące, parterowe z poddaszami, z wysuniętym niewielkim ryzalitem, w części środkowej fasady. W domu oznaczonym nr 14 mieściła się w latach 1821-1822 loża masońska. W jednym z domów była siedziba prywatnej szkoły początkowej prowadzonej przez E. Usakiwewicza, do której uczęszczał Jan Nagórski - sławny Włocławianin, pilot, który pierwszy w świecie dokonał lotów polarnych na hydroplanie.

do góry

INNE ATRAKCJE

Sąsiedztwo lotniska Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie umożliwia rozwijanie zainteresowania turystyką powietrzną. W lipcu organizowane są Modelarskie, a w sierpniu – Balonowe Mistrzostwa Polski (balony na ogrzane powietrze). W Aeroklubie Włocławskim ćwiczy wielu adeptów awiacji, którzy kontynuują swoje lotnicze pasje w całym kraju.

Coraz bardziej popularne stają się, także we Włocławku, korty tenisowe i kręgielnie, a najnowszą atrakcją z końca 2005 r., szczególnie dla najmłodszych, stało się sztuczne lodowisko – z całym zapleczem. Jest ono zlokalizowane obok obiektów OSiR, hali sportowej i pływalni, może z niego korzystać jednocześnie około 200 osób.

Zwolennicy rekreacji w siodle mają możliwość miło spędzić czas np. w pensjonacie “Michelin” w południowej części miasta czy w stadninie w Dębicy. Nieco dalej – 12-15 km od Włocławka – znajdują się Ośrodek Jeździectwa, Sportu i Rekreacji w Fabiankach oraz Stadnina Koni Falborek Arabians w Falborku koło Brześcia Kujawskiego. Ośrodki te położone są w sąsiedztwie kompleksów leśnych, szczególnie w Michelinie i w Dębicy, co umożliwia wypoczynek na łonie przyrody. Oferowana jest w nich nauka jazdy, wycieczki w siodle i rehabilitacja ruchowa latem, a zimą – kuligi z ogniskiem.

do góry

NA WYCIECZKI

Poznanie najciekawszych obiektów ułatwia wyznaczony szlak turystyczny - "Spacerowy Miejski Szlak Obiektów Zabytkowych".

Wędrówki na łonie przyrody, turystyka kwalifikowana i rekreacja to propozycje dla tych, którzy chcą wypoczywać aktywnie. We Włocławku i okolicy są bardzo dobre warunki dla ludzi o tego rodzaju zainteresowaniach. Najbardziej dostępna na każdym terenie jest turystyka piesza. Okolice Włocławka są szczególnie atrakcyjne, gdyż wokół miasta rozpościerają się rozległe lasy, w których można znaleźć ciekawe ścieżki spacerowe i szlaki turystyki pieszej. Trasy te poprowadzone są przez przylegający do Włocławka kompleks Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i wiodą przez osobliwe krajobrazy polodowcowe urozmaicone licznymi jeziorami i wydmami. W niewielkiej odległości od miasta są położone jeziora – Łuba, Czarne, Rybnica, Wikaryjskie, Wójtowskie, Rakutowskie. Tablice na skraju Parku Krajobrazowego na wschód od Włocławka informują o możliwości wędrowania np. szlakiem zielonym – (ok. 38 km), żółtym (ok. 39 km), czarnym (ok. 31 km). Od strony zachodniej miasta zachęcający jest szlak czarny - do Wieńca Zdroju - poprowadzony przez piękny kompleks leśny, położony na obszarze o urozmaiconej rzeźbie terenu. Przybywający do Włocławka z pewnością zatrzymają swój wzrok na malowniczym prawym brzegu Wisły. Tam zapraszamy na pieszą wędrówkę po terenie pagórkowatym. Jeden ze szlaków spacerowych zaprowadzi nas na Wzgórze św. Gotarda (132 m n.p.m.), z którego roztacza się wspaniały widok na Włocławek. Panoramę zamyka od zachodu kompleks Anwilu, a od wschodu – zapora na Wiśle z mostem drogowym włączonym do sieci komunikacyjnej miasta. Poza szlakami turystyki pieszej i ścieżkami spacerowymi proponujemy ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze w rejonie jeziora Łuba, kompleksu leśnego w Warząchewce i na terenie Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego (Kukawy, Smólnik).  Wędrujących szlakami wokół Włocławka zachęcamy do zdobywania punktów na Odznakę Turystyki Pieszej (OTP) i odznakę krajoznawczą „Znam Włocławek i okolice”.

Do otaczających Włocławek lasów i jezior prowadzą, wydłużone w ostatnich latach, ścieżki rowerowe, biegnące w kierunku Kowala, Kruszyna, Wieńca, Nieszawy, Bobrownik i Dobrzynia nad Wisłą. Umożliwiają one zwiedzanie obiektów krajoznawczych: zabytków, pomników przyrody, zakładów pracy, a przede wszystkim – oglądanie urokliwego krajobrazu.

Wisła i jej dopływy w rejonie Włocławka, a także okoliczne jeziora, na pewno przyciągną “wodniaków”. Do dyspozycji zainteresowanych tym sposobem rekreacji jest przystań żeglarska “Marina” w Zarzeczewie oraz Włocławski Klub Wodniaków, który ma swoją siedzibę przy ulicy Piwnej – u ujścia Zgłowiączki. Amatorzy turystyki wodnej mogą uczestniczyć m.in. w Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Zgłowiączką (w maju) i Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Wisłą (we wrześniu); organizowane są również spływy Skrwą przez urokliwe zakątki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się regaty “O błękitną wstęgę Zalewu Włocławskiego” - na przełomie września i października przyciągają uczestników z całej Polski.

 

TRASY ROWEROWE

mapa Włocławek – Bobrowniki
0,0 km - Zielony Rynek – wyjazd przez pl. Wolności, dalej ul. Brzeską i pl. Kopernika.
0,8 km - Most stalowy przez Wisłę (im. Marsz. E. Rydza – Śmigłego).
2,0 km - Skręt w lewo w ul. Grodzką.
5,3 km - Skrzyżowanie ul. Grodzkiej z Witoszyńską. Stara pętla MPK linii nr 1.
6,5 km - Granica administracyjna miasta. Pętla MPK.
7,0 km - Po lewo przydrożna kaplica.
11,0 km - Budynek przepompowni nitki rurociągu petrochemia Płock ZAW „Anwil”.
12,0 km - Wieś Bógpomóż Stary.
13,0 km - Początek szosy asfaltowej.
14,5 km - Bógpomóż Nowy. Po lewo sklepik spożywczy. Nieco dalej, na przydrożnym słupie oświetleniowym bocianie gniazdo. Po prawo zarośnięty i zaniedbany zabytkowy cmentarz mennonicki.
16,6 km - Bobrowniki ul. Włocławska. Tablica z nazwą miejscowości.
17,5 km - Bobrowniki pl. Wolności. Skręt w prawo w ul. Senatorską, dalej ul. Nieszawską.
18,5 km - Bobrowniki. Stadion. Obok ruiny dawnego zamku krzyżackiego z II p. XIV w.
18,5 km - Wyjazd ze stadionu, skręt w prawo w ul. Kościelną.
19,5 km - Bobrowniki pl. Wolności. Za skwerem skręt w lewo w ul. Lipnowską.
20,2 km - Skrzyżowanie dróg. Skręt w prawo w kierunku Włocławka.
23,6 km - Polichnowo.
28,1 km - Rachcinek.
32,2 km - Nowy Witoszyn.
35,5 km - Włocławek, ul. Witoszyńska. Po prawo sklep spożywczy i stara pętla MPK linia nr 1. Skrzyżowanie z ul. Grodzką.
40,8 km - Pl. Wolności. Zakończenie wycieczki Zielony Rynek.

Włocławek – Brześć
0,0 km - Włocławek, ul. Wyspiańskiego. Kompleks budynków Przedszkola Publicznego nr 36, Szkoły Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4. Jedziemy ul. Gajową, następnie zaś skręcamy w prawo w ul. Wiejską.
1,2 km - Po prawej stronie pętla autobusowa MPK przy ul. Wiejskiej. Opuszczamy granice administracyjne miasta. Po kilkuset metrach dojeżdżamy do szosy prowadzącej w kierunku Brześcia Kujawskiego. Tu skręcamy ponownie w prawo.
2,6 km - Obok przystanku PKS (po prawo) najdogodniejsza droga nad brzeg jeziora. Tam pole biwakowe, wiaty i krąg ogniskowy.
4,3 km - Most na rzeczce Lubieńce, dopływie Zgłowiączki. Za mostem po lewej stronie budynek baru – zajazdu myśliwskiego.
6,6 km - Pikutkowo. Na zakręcie droga do zakładu utylizacji odpadów i miejskiego wysypiska śmieci  (w prawo). Po przejechaniu około 600 metrów zjeżdżamy w lewo przez tory nieczynnej kolejki wąskotorowej w szosę asfaltową prowadzącą w kierunku Guźlina.
9,1 km - Skrzyżowanie i kapliczka. Skręcamy w prawo w drogę żużlową kierując się na widoczną na wprost wieżę kościoła i ratusza w Brześciu.
11,6 km - Brześć Kujawski. Rynek i ratusz. Skręcamy w lewo. Na wzgórzu zamkowym (po prawo) budynek byłego więzienia, później mieszczący szkołę zaś dziś pocztę. Z uwagi na fakt, że większość ulic jest jednokierunkowa, skręcamy dwukrotnie w lewo. W ten sposób objedziemy brzeską starówkę i ponownie znajdziemy się na szosie prowadzącej do Włocławka.
13,0 km - Sygnalizacja świetlna. Po prawo budynek dworca PKS, naprzeciw zaś cmentarz. Jedziemy prosto szosą na Wieniec. Do Włocławka zaś w prawo (za drogowskazem).
14,4 km - Skręcamy w lewo z szosy do m. Polówka (za drogowskazem).
16,7 km - Nowy Młyn. Most, zastawka i śluza na rzeczce Zgłowiączce. Po lewej stronie sztuczny zalew. Po pokonaniu jeszcze około 400 metrów (na skrzyżowaniu) skręcamy w prawo w kierunku Wieńca.
20,5 km - Wieniec. Po lewej stronie za ogrodzeniem XIX w. park i elektyczny pałac należący niegdyś do barona Leopolda Kronenberga. Nieco dalej, po prawo przed skrzyżowaniem kościół parafialny.
24,5 km - Uzdrowisko Wieniec Zdrój położone wśród sosnowych lasów. W okolicy bogate pokłady borowiny i źródła mineralne.
28,7 km - Włocławek – Zazamcze, ul. Wieniecka. Kompleks budynków szpitalnych i pętla MPK

mapa 1Włocławek - Choceń
0,0 km - Wyjazd z boiska przy Zespole szkół nr 4, ul. Kaliska 108. Skręcamy w prawo w ul. Kaliską i dalej przez rondo Falbanka w kierunku Michelina.
1,0 km - Na wysokości linii wysokiego napięcia skręcamy w lewo w drogę żużlową prowadzącą do leśniczówki Dębice.
5,0 km - Po lewej stronie zabudowania leśnictwa Dębice. Naprzeciw budynków polana. Dalszy odcinek wiedzie wzdłuż znakowanego pieszego czarnego szlaku turystycznego.
8,5 km - Warząchewka Nowa. Z lewej strony dochodzi szosa asfaltowa. Jedziemy dalej żużlówką prosto w kierunku południowym do wsi Łagiewniki.
11,5 km - Dojeżdżamy do skrzyżowania z szosą Kowal – Brześć. Skręcamy w lewo kierując się na widoczną bryłę drewnianego kościoła w Nakonowie.
12,5 km - Nakonowo. Za kościołem skręcamy w prawo w drogę asfaltową prowadzącą do remizy OSP.
14,0 km - Nakonowo Stare. Remiza OSP. Dalej drogą polną prowadzącą do Kuźnic.
16,5 km - Kuźnice. Skrzyżowanie z szosą asfaltową, które przecinamy jadąc dalej prosto.
18,0 km - Śmiłowice. Dalej skręcamy w lewo w szosę asfaltową prowadzącą do Wilkowic.
20,0 km - Wilkowice. Przy pomniku skręcamy w asfaltówkę prowadzącą do Chocenia.
23,5 km - Choceń, ul. Sikorskiego. Skręcamy w lewo w kierunku widocznych już z daleka budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odległych o ok. 300 metrów. Tu na boisku odpoczynek.
24,0 km - Stacja benzynowa i skrzyżowanie z drogą Kruszyn – Chodecz. Przecinamy je kierując się asfaltem w lewo do wsi Jarantowice.
30,0 km - Olganowo. Skrzyżowanie z szosą asfaltową, które przecinamy jadąc drogą gruntową w kierunku północnym.
31,5 km - Wichrowice. Z prawej strony dochodzi szosa asfaltowa. Jedziemy nadal prosto, mijamy przecinające drogę tory kolejki wąskotorowej wiodące z Boniewa do Świętosławia.
34,0 km - Koszanowo. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo do Dobrej Woli. Tu skręcamy w lewo w drogę prowadzącą do wsi Gróbce.
35,5 km - Na skrzyżowaniu obok krzyża skręcamy w lewo, a później w prawo do wsi Sykuła.
38,5 km - Skrzyżowanie z drogą Brześć – Kruszyn – Kowal oraz torami kolejki wąskotorowej. Przecinamy szosę kierując się za drogowskazem na Smólsk (2 km). Na wysokości zabytkowego pałacu i parku skręcamy w prawo kierując się na Nową Wieś.
43,5 km - Skrzyżowanie z drogą Włocławek – Kruszyn. Skręcamy w lewo w Alejkę Jana Pawła II. Most na rzece Lubieńce. Widoczna dalej wysepka na jezdni stanowi przejście dla pieszych oraz początek, biegnącej po lewej stronie ulicy, ścieżki rowerowej w Michelinie. Dalszy i jednocześnie końcowy już odcinek trasy pokonujemy prowadzącą aż na osiedle Południe ścieżką rowerową.
48,5 km - Rondo falbanka i włocławskie osiedle mieszkaniowe Południe. Jedziemy prosto ulicą Kaliską

Włocławek - Dobrzyń nad Wisłą
0,0 km - Włocławek. Boisko SP nr 11 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Papieżka 89. Jedziemy ul. Zielną. Po około 200 metrach skręcamy w prawo w ulicę Płocką.
1,9 km - Skrzyżowanie – rondo. Skręcamy w lewo na Lipno. Zapora na Wiśle. Mijamy śluzę, elektrownię wodną oraz jazy.
2,9 km - Przejście dla pieszych. Tuż za nim, po prawo parking dla pojazdów i punkt widokowy na Zalew Włocławski. Jedziemy dalej ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Po lewej widoczny drugi, większy parking. UWAGA – nieco dalej szosa prowadzi na szczyt wzgórza stromym podjazdem.
4,3 km - Skrzyżowanie. Skręcamy w lewo, za drogowskazem do Zarzeczewa w ulicę Dobrzyńską.
6,8 km - Pętla autobusowa MPK linii nr 9. po prawo w zabytkowym dworku siedziba Ośrodka Doradztwa Rolniczego. UWAGA - skręcamy w lewo w drogę z płyt betonowych prowadząca stromo w dół. Po kilkudziesięciu metrach ponownie skręcamy w lewo w równie stromą gliniastą drogę polną do mostu pontonowego i porośniętego trawą półwyspu. Dalej obok gospodarstwa rolnego (po lewo) dróżką pomiędzy działkami udajemy się na szczyt wzniesienia.
7,6 km - Przed wąwozem opuszczamy dróżkę skręcając w prawo w ścieżkę prowadzącą zboczem wzniesienia do mostku na Świętym Strumieniu. UWAGA - stromo, a po opadach deszczu ślisko.
7,9 km - Drewniany mostek na strudze. Za nim stroma ścieżka prowadzi na wprost pod górę do wysokiego nasypu.
8,1 km - Nasyp i stara droga. Skręcamy w prawo w kierunku szczytu wzniesienia i wsi Zarzeczewo Stare, oraz Tulibówka.
8,7 km - Po prawej stronie, nieco oddalony od drogi zabytkowy dworek z końca XIX w.
9,6 km - Zmiana nawierzchni. Droga z polnej przechodzi w żużlówkę.
10,0 km - Tulibowo. Skrzyżowanie. Z lewej strony dochodzi droga asfaltowa. Po lewo sklep spożywczy. Prosto szosą w kierunku wschodnim do wsi Glewo.
13,1 km - Glewo. Tablica z nazwą miejscowości. We wsi szosa ostro skręca w lewo. Za zakrętem około 200 metrów rozwidlenie (prosto, na północ szosa do Grochowalska). Skręcamy w prawo w kierunku wsi Dyblin.
15, 8 km - Skrzyżowanie dróg. Skręcamy w prawo w podrzędną drogę asfaltową, a następnie po około 200 metrach w drogę polną, w lewo – przed drzewami owocowymi (czereśnie) i stojącymi za sadem budynkami gospodarstwa.
16,8 km - Mostek na strumieniu Świnka. Stromy, dwustumetrowy podjazd na wzniesienie. Za nim widoczne zabudowania wsi Zbyszewo. Droga polna przechodzi w żużlówkę.
17,2 km - Dojeżdżamy do szosy we wsi Zbyszewo. Przed figurką skręt w prawo i dalej asfaltem  w kierunku Bachorzewa.
19,2 km - Bachorzewo. Tablica z nazwą miejscowości. UWAGA - we wsi szosa skręca raptownie w lewo pod kątem prostym. Dalej równolegle do zalewu w kierunku Dobrzynia.
22,2 km - Dobrzyń nad Wisłą. Tablica z nazwą miejscowości. UWAGA - we wsi szosa skręca raptownie w lewo pod kątem prostym. Dalej równolegle do zalewu w kierunku Dobrzynia.
23,0 km - Skrzyżowanie z drogą nr 562 prowadzącą przez Dobrzyń do Płocka skręcamy w prawo (ul. Franciszkańska) w kierunku centrum. Nieco dalej, po prawo za ogrodzeniem zabytkowy kościół parafialny.
23,4 km - Plac Wolności stanowiący centrum tego historycznego miasteczka.

mapa 2Włocławek - Goreń Duży
0,0 km - Włocławek (parking przy Hali Mistrzów ul. Chopina).
3,9 km - Jedwabna (bar Sosenka).
4,8 km - Zjazd z trylinki w leśną ścieżkę. Kolumna samochodowa jedzie prosto trylinką do pętli MPK linii sezonowej i dalej do pola biwakowego.
7,0 km - Jez. Wikaryjskie (pole biwakowe).
9,0 km - Osada Wójtowskie (tablica z nazwa miejscowości).
10,5 km - Skrzyżowanie leśnych dróg.
12,8 km - Krzyżówka dróg o nawierzchni żużlowej.
14,6 km - Skrzyżowanie z drogą Mostki Kowal (skręt w prawo).
17,0 km - Jez. Dzilno (pole biwakowe).
18,6 km - Dębniaki, skrzyżowanie z szosą asfaltową (skręt w lewo).
25,6 km - Goreń Duży (zielona Szkoła) miejsce docelowe.
32,6 km - Dębniaki (skręt z szosy w prawo).
39,1 km - Skrzyżowanie z E-75 krajową drogą nr 1(rowerzyści na wprost, kolumna pojazdów szosą w prawo ok. 300 m do drogi odchodzącej na Warząchewkę Królewską, skręt w lewo w drogę gruntową (drogowskaz: „Warząchewka Królewska 2 km”).
40,1 km - Warząchewka Królewska (skręt w prawo).
43,2 km - Warząchewka Polska (Szkoła Podstawowa).
45,1 km - Pińczata (cmentarz komunalny m. Włocławek).
48,6 km - Jez. Czarne (pole biwakowe).
49,6 km - Włocławek (parking przy hali Mistrzów)

Włocławek - Lubanie
0,0 km - Włocławek – Zazamcze. Bursa szkolna przy ul. Mechaników 1. Kilkadziesiąt metrów dalej skręcamy w lewo na ścieżkę rowerową prowadzącą wzdłuż ul. Toruńskiej.
1,1 km - Po lewo, w głębi ul. Żwirowej stacja benzynowa. Nieco dalej początek lasu komunalnego.
3,1 km - Koniec terenu leśnego. Za zabudowaniami, widoczne tory kolejowe i stacja rozrządowa PKP Włocławek – Brzezie (po lewo).
4,8 km - Krzywa Góra. Przed wiaduktem skręcamy ze ścieżki w lewo w drogę asfaltową prowadzącą łagodnym łukiem pod wiadukt krajowej „jedynki” (E75). Na skrzyżowaniu z ul. Krzywa Góra skręcamy w lewo. Dalej jedziemy wzdłuż ogrodzenia i bocznicy kolejowej „Anwil”.
8,5 km - Mijamy widoczne po prawo osadniki oraz przejeżdżamy przez betonowy przepust.
9,5 km - Granica administracyjna miasta Włocławek
10,0 km - Gąbinek. Po prawo przystanek MPK i sklep spożywczy. Nieco dalej po przeciwnej stronie szosy ogrodzone boisko i parterowy budynek byłej szkoły podstawowej.
13,1 km - Kucerz. Skręcamy w dochodzącą z lewej strony drogę asfaltową prowadzącą w kierunku wsi Probowo.
15,1 km - Probostwo Górne. Przejazd kolejowy dwutorowy na linii Włocławek – Toruń. UWAGA - brak rogatek, jest tylko sygnalizacja świetlna. Za przejazdem skręcamy w lewo.
15,7 km - Lubanie. Po lewej stronie kościół parafialny, zaś naprzeciwko budynek szkolny. Na wysokości pomnika Jana Pawła II skręcamy w prawo w drogę prowadzącą do cmentarza i drogi krajowej nr 1. Po pokonaniu około 300 metrów skręcamy w prawo w bramę stadionu Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego.
16,0 km - Opuszczamy stadion, skręcając za bramą w lewo w kierunku centrum wsi Lubanie.
16,3 km - Skrzyżowanie. Skręcamy w prawo w kierunku wsi Mikanowo.
17,0 km - Lubanie. Po prawo budynek Urzędu Gminy. Tuż za nim, na rozwidleniu, skręcamy w drogę asfaltową prowadzącą w lewo.
17,5 km - Strzeżony zaporami przejazd na linii kolejowej Włocławek – Toruń. Za przejazdem skręcamy w prawo w drogę prowadzącą wzdłuż torowiska.
18,0 km - Mikanowo. Po dojeździe do ściany lasu skręcamy w lewo.
20,2 km - Gąbinek. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. UWAGA - stojący tu dom i krzewy zasłaniają widoczność na obie strony.
22,2 km - Włocławek. Granica administracyjna miasta. Po prawo tereny zakładów „Anwil”.
26,0 km - ul. Krzywa Góra. Ponownie skręcamy (tym razem w prawo) pod wiadukt na trasie krajowej nr 1. Ślimakiem docieramy do ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Toruńskiej. Tu skręcamy w prawo w kierunku centrum.
30,0 km - Ul. Mechaników. Skręcamy w prawo w kierunku dworca PKP Włocławek – Zazamcze. Pod budynkiem bursy szkolnej i schroniska PTSM koniec trasy

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, tel. 414-40-00

Włocławska Informacja Turystyczna
ul. Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek, tel./fax (+48 54) 411 27 57, e-mail: it@um.wlocl.pl

POMOC MEDYCZNA
MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, ul. Kilińskiego 16, tel. 231 10 62.
Czynne codziennie od godz. 730 do 18. Ambulatorium dyżurne czynne od 19 do godz. 7, w soboty,  niedziele i święta całą dobę.

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, Delegatura, ul. Kilińskiego 16, tel. 412 74 00,
 •  POGOTOWIE RATUNKOWE, ul. Lunewil 15, tel. 232 44 00,  999,
 •  SZPITAL WOJEWÓDZKI, ul. Wieniecka 49, tel. 412 90 00, e-mail: szpital woj.@poczta.fm,

TELEFONY INFORMACYJNE

 • PKP 054 232 37 91
 • PKS 054 231 20 23

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Włocławek. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Jakuba Sosińskiego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone